به گزارش سایت " پرچم " محمد رضا گلزار که حاشیه سازترین بازیگر سینما درسال های اخیر و یکی از پرطرفدارترین ستاره های سینما در سال های پس ازانقلاب به شمار می رود چندی قبل با حضور در نهاد ریاست جمهوری به ملاقاتمشایی رئیس دفتر رئیس جمهور رفت. وی در این دیدار مشکلات پیش آمده صنفی وغیر صنفی برای خود را مطرح کرده و تقاضای حل آنها را می کند. وی که وضعیتبغرنجی را در ماه های اخیر به خصوص در سال 88 پشت سر گذارده از رئیس دفتررئیس جمهور تقاضای کمک و مساعدت برای مشکلات خود را می کند.

همچنین، در پایان این دیدار چند دقیقه ای مشایی امکان ملاقات چند دقیقه ای گلزار با رئیس جمهور را نیز فراهم می کند.

گفتنیاست که پس از ممنوع التصویر شدن گلزار در داخل کشور یک تهیه کننده خارجیبه وی پیشنهاد بازی در یک فیلم را می دهد که وی از قبول این پیشنهادخودداری می کند.

گلزار پس از این دیدار به شدت از نتایج و مساعدت رئیس جمهور ابزار خشنودی کرده است.