جهان: بی تردید همه علاقه مندان به فوتبال دوستدارند بدانند گزارشگران فوتبال استقلالی هستند یا پرسپولیسی. در واقع شایددر نحوه گزارش آن ها مشخص نباشد به چه رنگی علاقه دارند، ولی قعطا اینگزارشگران قبل از اینکه وارد این شغل شوند به یکی از تیم های سرخابی تعلقخاطر داشته اند.

بر همین اساس در آستانه دربی 67 گزارش جالبی را درخصوص این گزارشگران تهیه کردیم و به شما توصیه می کنیم حکایت میکروفون هایرنگی را با احتیاط بخوانید !

بهرام شفیع پرسپولیسی متعصب!
بهرامشفیع یکی از گزارشگران قدیمی فوتبال ایران است که همچنان تهیه کننده ومجری برنامه ورزش و مردم است. شفیع در اواخر دهه شصت و در مقطعی عضو هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس بود. بنابراین او از زمانی که به فوتبال علاقه پیداکرده، یک پرسپولیسی بوده و هنوز هم طرفدار سرخپوشان است.

شفیعسابقه گزارش در دربی را دارد و شاید مهمترین گزارش او در سال 74 بود که درآن بازی استقلال با نتیجه 3 بر صفر پرسپولیس را شکست داد تا پرسپولیسی هابه شوخی عنوان کنند هر زمان او گزارشگر داربی باشد، ما بازی را واگذار میمی کنیم !

به هر حال بهرام خان شفیع چیزی برای پنهان کردن ندارد واو را می توان کاپیتان سرخپوش گزارشگران خواند. البته او سالهاست كه كارگزارشگری را كنار گذاشته و فقط مجری گری والبته فدراسیون داری میكند!

جهانگیر کوثری : کاپیتان استقلالی ها
جهانگیرکوثری پیش از آنکه مفسر و گزارشگر شود یک فوتبالیست مطرح بود و در مقطعینیز عضو تیم استقلال. کوثری یک استقلالی تمام عیار است و در آن هیچ شکینیست. این گزارشگر هم سابقه گزارش داربی را در پرونده خود دارد و بی شکهیچگاه دوست ندارد تیم سابقش بازنده این بازی تاریخی باشد. می گویندجهانگیر خان همواره در تصمیمات مدیریتی باشگاه استقلال موثر بوده و دستکماز او به عنوان یک مشاور ویژه نام می برند. به هر حال جهانگیر کوثری،کاپیتان آبی پوش گزارشگران است!

عادل فردوسی پور; پرسپولیسی دو آتشه!
عادلدر نوجوانی یك پرسپولیسی دوآتشه بود و همین حالا هم خیلی دوست داردپرسپولیس در دربی استقلال را مغلوب كند! او البته وقتی وارد كار روزنامهنگاری شد كمی منطقی تر به قضایا نگاه كرد. عادل چون میخواهد به همه نشاندهد كه پرسپولیسی نیست ادای استقلالی ها را در می آورد وبعضا طوری وانمودمیكند كه انگار از اول استقلالی بوده! در حالیكه چنین چیزی نیست و بهترینمجری ورزشی تلویزیون یك پرسپولیسی دو آتشه است.

مزدك میرزایی; استقلالی و البته یوونتوسی
مزدكدرست برعكس عادل, استقلالی است و درست برعكس او میخواهد ثابت كند كهاستقلالی نیست و ادای پرسپولیسی ها رو در می آورد. میرزایی استقلال روخیلی دوست دارد و گاهی اوقات استقلالی بودنش بدجوری توی ذوق میزند. او یكیاز بهترین و با اخلاق ترین گزارشگران و مجریان شبكه3 است و دوستی بسیارنزدیكی با عادل دارد. كركری های عادل و مزدك قبل از دربی ها جالب توجهخواهد بود! مزدك البته علاقه خاصی به تیم ملی ایتالیا و باشگاه یوونتوسدارد.

پیمان یوسفی; پرسپولیسی است
یوسفی هم مثل عادل پرسپولیسیاست. او در این چندساله كمی بر اطلاعات فوتبالی خود افزوده وسعی دارد یكگزارشگر بی طرف باشد اما خوب هنوز با عادل و مزدك فاصله دارد. یوسفی همطبعا دوست دارد پرسپولیس ,استقلال را شكست دهد.

جواد خیابانی; استقلالی قدیمی
خیابانیچندی قبل در مصاحبه ای گفت: من یك زمانی در استادیوم تخمه می فروختم! اودر جوانی از طرفداران پروپا قرص استقلال بوده و با پرچم و هدبند آبی بهاستادیوم ها می رفته است اما اگر از خودش بپرسید شدیدا منكر این موضوعمیشود. دوستان آقا جواد میگویند او علاقه زیادی به رضا نعلچگر و ناصرحجازی داشت. اما در گزارش دربی ها خودش را لو نداد!

علیفر; او هم استقلالی است
علیفرهم از طرفداران استقلالی بوده اما در گزارشهای خود بی طرفی را رعایتمیكند. این روزها علیفر خیلی كم كار گزارشگری را انجام می دهد. او علاقهویژه ای به محوطه 5/5 متر دارد!

رضا جاودانی; ابومسلمی و استقلالی
رضاجاودانی اهل مشهد و از طرفداران ابومسلم است اما از میان قرمز و آبی دومیرا ترجیح میدهد و استقلالی است. جاوانی مجری برنامه های مربوط به كشتی وقوی ترین مردان ایران هم هست اما به فوتبال نیز علاقه خاصی دارد.