وب سایت آموزش عکاسی نجوم راه اندازی شد


عکاسیاز آسمان یکی از رشتههای پرطرفدار در میان علاقه مندان به نجوم است ازاین رو به همت فعالان عرصه نجوم به منظور ایجاد انگیزه در میان دوستدارانعکاسی از آسمان شب، وب سایت آموزش عکاسی نجومی راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر،وب سایت اینترنتی "تصویر امروز ستاره شناسی ایران" در راستای دستیابی بهاهداف سال جهانی ستاره شناسی و به منظور ایجاد انگیزه در میان دوستدارانعکاسی از آسمان شب اقدام به راه اندازی پایگاه عکاسی ستاره شناسی کرد.

پایگاه تصویر امروز ستاره شناسی ایران به نشانی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] علاقهمندان به آسمان را با عکسهای ستاره شناسان و دوستداران عکاسی از آسمان شبدر ایران آشنا می کند. از این رو در این پایگاه اینترنتی روزانه یک عکس ازاین دست را انتخاب می کند و در صفحه نخست به نمایش می گذارد.

گروهیاز عکاسان حرفه ای آسمان چون بابک امین تفرشی (مدیر پروژه جهان در شب)،امیر حسین ابوالفتح (عکاس حرفه ای آسمان و طبیعت و مدیر وی سایت طرقه) واشین زاکاریان (عکاس پر سابقه عکاسی نجومی ایران) کار بررسی روزانه عکسهارا بر عهده خواهند داشت.

علاقه مندان برای ارسال عکسهای نجومی میتوانند آثار خود را به همراه مکان و زمان گرفته شدن آن و یک توضیح مناسبدر خصوص اثر به نشانی [email:yk3r4x5j]photo@apod.ir[/email:yk3r4x5j] ارسال کنند.