اختر شناسان مي گويند، بر خلاف تصور گذشتهدر سياره مريخ نيز زماني درياها وجود داشته اند. به گزارش العرب آنلاين,محققان آلماني در تازه ترين مطالعات خود دريافتند، سطح برخي مناطق مريخخطوطي شبيه كف درياهاي خشكيده كره زمين مشاهده مي شود كه نشان مي دهد درمريخ هم زماني دريا وجود داشته است. در اين تحقيق دانشمندان به شكاف هايدر سطح مريخ دست يافتند كه مشخص شد دريچه بسترهاي آبي بوده است ضمن اينكههمچنان در بخش هاي منجمد سطح مريخ علايمي از وجود دريا ديده مي شودكه دراثر تغييرات جوي، به مرور زمان تغيير شكل داده اند.