مشخصات تلسکوپ 8 اینچی دابسونی sky watcher:

ابزاریقدرتمند در رده تلسکوپهای بزرگ آماتوری با ساختاری بسیار ساده که سبباستفاده آسان از آن و حمل و نقل و سوار کردن آسان تلسکوپ شده است. حرکتتلسکوپ در دو جهت سمت و ارتفاع است و به آسانی صورت می گیرد. با وجوداندازه بزرگ آینه اصلی، ساختار ساده اش بهای آن را به بهای ابزارهای بسیارکوچکتر کاهش داده است و همین موضوع سبب استقبال رصدگران آسمان در سراسرجهان از تهیه یا ساخت تلسکوپهای بزرگ دابسونی است


مشخصات فنی
ساختار اپتیکی: بازتابی نیوتنی،آینه سهموی
استقرار- پایه: دابسونی - چوبی
mmقطر آینه اصلی: 203
mmفاصله کانونی: 1200
نسبت کانونی: 6، مناسب رصد اجرام اعماق آسمان
بیشترین بزرگنمایی کاربردی: 400 برابر
چشمی های همراه دستگاه: 25 و 10 میلیمتر برای بزرگنمایی 48 و 120 برابر
حداکثر قدر قابل مشاهده: 14
توان تفکیک نظری: 0.6 ثانیه قوس
توان گردآوری نور: 900 برابر چشم انسان
9x50 :جوینده
وزن: 8 کیلوگرم لوله و 8 کیلوگرم پایه

قیمت: 484.000 تومان

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]