معرفی گیاه Egeria densa

خانواده : Hydrocharitaceae
گونه : Egeria densa
قاره : سراسر دنیا
منطقه : سراسر دنیا
رشد : خیلی سریع
ارتفاع ( cm) : از 40 تا 100
پهنا ( cm) : از 3 تا 5
تحمل سختی : خیلی سبک ـ خیلی سنگین
تحمل اسیدیته آب (pH) : از 5 تا 10
دمای آب ( C) : از 10 تا 26
نیازهای نوری : متوسط ـ خیلی زیاد
نگهداری : آسان

گیاهی مناسب برای مبتدیهاست و رشد سریع آن در آكواریم بری شروع كار، حالت تعادل و توازنی به وجود میآورد. همچنین به جلوگیری از رشد جلبكها كمك مینماید. زیرا مقدار زیادی مواد غذایی را از آب جذب میكند. این گیاه ماده آنتی بیوكی از خودش تراوش مینماید، كه به جلوگیری از رشد جلبكهای سبز - آبی كمك مینماید.(یك نوع از باكتریها).
میزان رشد آن بستگی زیادی به مقدار نور و مواد غذایی موجود دارد. رشد آن در شریط نامناسب متوقف نمی شود، ولی گیاه شروع به رنگ پریدگی، و رشد پیچكها و برگهای نازك آن كم میگردد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]