در سال 1360 به آبادانیهای مهاجر در شهرهای دیگر خبر دادند رزمندگان درعملیات ثامن الائمه دلاورانه این شهر را از محاصره بعثیها خارج کردند، درآن زمان جوانه های امید برای بازگشت به دیار رویایی گذشته در دل آنانجوانه زد اما تاکنون این آرزو برای خیلی از آبادانیها محقق نشده است.
دردورترین منطقه جنوب غربی ایران جزیره ای به نام آبادان قرار دارد که ازجنوب، آبهای گرم خلیج فارس، از شمال و شرق رودخانه های کارون و بهمنشیر واز غرب اروندرود آن را در برگرفته اند، اروندرود که در حال حاضر تنهارودخانه قابل کشتیرانی ایران است و تا پیش از جنگ تحمیلی بنادر بزرگ وفعال خرمشهر و آبادان در مسیر این آبراه واقع بوده اند، آبادان را از عراقجدا می کند.
تاریخ شهر آبادان با تاریخ صنعت کشورمان و به ویژهپالایشگاه آن گره خورده است و این شهر در پیروزی انقلاب اسلامی به رهبریامام خمینی (ره) و توقف عملیات تولید پالایشگاه آبادان توسط کارکنان صنعتنفت نقشی بی بدیل دارد.
اما تجاوز هشت ساله عراقی ها به کشور و قرارگرفتن آبادان در کانون جنگ، این شکوه و عظمت گذشته را نابود کرد و اکنونبا گذشت حدود 20 سال از پایان جنگ هنوز بازگشت این شهر به گذشته پرافتخاربرای بسیاری دست نیافتنی و غیرقابل باور است چراکه آبادان که در اوج هشتسال جنگ تحمیلی، مقاوم و با صلابت بود امروز زیر بار مشکلات ریز و درشتکمر خم کرده است و مهاجرت در این شهر که روزی آرزوی هر جوان بیکاری برایدست یافتن به شغلی مناسب بود معکوس شده و آبادان در سالهای گذشته مهاجرتبسیاری از ساکنان اصلی و بومی خود را شاهد بوده است.
شهرهای آبادان وخرمشهر تنها شهرهای ایران بودند که در هشت سال جنگ تحمیلی به صورت مستقیمزیر بمباران و تجاوز عراق قرار داشتند و دشمن هر وقت اراده می کرد اینشهرها را بمباران و تخریب می کرد همین موضوع باعث شد که زیرساختهای این دوشهر به کلی از بین برود و به صورت 100 درصد تخریب شود.
عبدالله کعبی،نماینده چهار دوره اخیر آبادان در مجلس در این خصوص به خبرنگار مهر دراهواز گفت: بازسازی زیرساختهای آبادان تا به امروز به صورت کلی انجام نشدهاست و این شهر به همراه خرمشهر هنوز از اتفاقات رخ داده در جنگ در عذاباست.آب سالم آشامیدنی غیر قابل دسترس

ویادامه داد: آب آشامیدنی که ساده ترین و ابتدایی ترین نیاز بشر در عصرکنونی به شمار می رود جدی ترین مشکل در بحث زیر ساختهای تخریب شده آباداناست که با وجود آمدن و رفتن دولتهای متعدد، تنها چیزی که در این خصوص ازآنها شنیده ایم وعده های عملی نشده است و هر روز یکی از آنها حرف جدیدی میزند و در عمل همگی ناموفق بوده اند.
کعبی افزود: طرح بزرگ آبرسانی غدیرکه در سفر دوم هیئت دولت در سال 1378 به خوزستان توسط محمود احمدی نژادکلنگ زنی شد و قرار بود در شهریورماه همین سال با بهره برداری از آن موضوعآب آشامیدنی کل شهرهای جنوبی استان را حل کرد هم اکنون با مشکلات فراوانیمواجه است و بهره برداری از آن به آینده موکول شده است، این طرح قرار بوددر دو لوله 56 اینچ اجرا شود که اکنون در یک لوله در حال اجراست و هنوز 40کیلومتر از این خط لوله گذاری باقیمانده است.
نماینده مردم آبادان درمجلس عنوان کرد: هم اکنون آب مصرفی در شهر آبادان برخلاف تاکید مسئولانمربوطه فاقد کیفیت لازم و مردم را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است ومردم به هیچ وجه از آب مصرفی آبادان برای نوشیدن و پخت غذا استفاده نمیکنند و آب مصرفی خود از با خرید آب به وسیله بشکه های 20 لیتری ازفروشندگان دوره گرد به قیمت 250 تا 300 تومان تامین می کنند و آنهایی کهوضع مالی نسبتا مطلوبی دارند از تصفیه خانه های خانگی استفاده می کنند ایندر حالیست که آبادان قبل از جنگ دارای بهترین آب مصرفی در کل کشور بود.
ویاظهار داشت: تصفیه خانه فاضلاب آبادان که مربوط به قبل از جنگ است به کلیفرسوده شده به گونه ای که اکنون در برخی موارد فاضلاب با آب شرب مردم قاطیمی شود در حالیکه قرار بود تصفیه خانه جدید فاضلاب با ظرفیت 180 هزارمترمکعب در آبادان ساخته شود که هنوز به صورت کامل اجرا نشده است.
کعبیاضافه کرد: شبکه فاضلاب آبادان در کل شهر در زمان جنگ به کلی تخریب شد ولیتا به امروز تنها 60 درصد از آن بازسازی شده و اکنون بعد از آب آشامیدنیجدی ترین معضل برای زندگی در آبادان به شمار می رود و مردم این از اینوضعیت به هیچ وجه رضایت ندارند ولی صدایش به جایی نمی رسد.

بیکاری معضل برای جوانان

امابیکاری دیگر معضل جوانان شهر آبادان است که واقعا یافتن شغلی مناسب در اینشهر به یک رویای غیرقابل تحقق تبدیل شده است و هم اکنون بسیاری از جواناناین شهر اقدام به اشتغال در شهر اهواز به عنوان مرکز استان و یا استان هایدیگر می کنند. در بسیاری از موارد این اشتغال فرزندان در سایر شهرها باعثشده کل خانواده اقدام به مهاجرت از آبادان بکنند و این موضوع به وضعیتینگران کننده در این شهر شده چرا که ساکنان اصلی این شهر در حال مهاجرتهستند البته مهاجرت روزافزون علت های دیگری مثل نبود امکانات زندگی،نامطلوب بودن چهره شهر، مشکل جدی آب آشامیدنی و همچنین پدیده گرد و غبارنیز دارد.
کعبی با تائید این موارد و با اشاره به اینکه اکنون نرخبیکاری در شهرهای آبادان و خرمشهر بالای 25 درصد است، ادامه داد: در قبلاز جنگ مشکلی به نام بیکاری در شهر آبادان وجود نداشت و پالایشگاه آبادانبا تولید 640 هزار بشکه انواع محصولات نفتی به تنهایی دارای 20 هزار نفرنیروی کار بود که هفت هزار نفر از آنها رسمی بودند اما اکنون به علت اینکهاین پالایشگاه با تمام ظرفیت کار نمی کند و در مواردی از نیروهای غیربومیاستفاده می کند قادر به رفع بیکاری در آبادان نیست.
وی افزود:بیمارستان نفت آبادان قبل از جنگ دارای 17 بخش بود و تعداد قابل توجهی ازمردم آبادان در آن مشغول به کار بودند و در کنار آن نیازهای درمانی شهر ومنطقه را تامین می کرد اما اکنون این بیمارستان همانند گذشته نقشتاثیرگذاری در شهر ندارد.

کشاورزی در حال نابودی است

نمایندهآبادان به رونق کشاورزی در قبل از جنگ در شهر آبادان اشاره کرد و گفت:برای نمونه در بخش نخیلات تعداد قابل توجهی از مردم بومی امرار معاش میکردند اما در جنگ یک میلیون و 500 هزار اصله نخل و بعد از آن تا به امروزبه علت بی توجهی به نخلداران و پیشروی آب شور به نخلستانها یک میلیون و500 اصله نخل دیگر هم نابود شده اند و این موضوع باعث شده جمعیتی که ازاین طریق ارتزاق می کردند به صف بلند بیکاران بپیوندند.
کعبی گفت: بهعلت بی توجهی های گذشته و سو مدیریتها در سالهای اخیر نه تنها کشاورزی درآبادان به دوران قبل از جنگ بازنگشت که اکنون در حال نابود است و اینموضوع برخلاف شعارهای مسئولان در توسعه بخش کشاروزی است.
اما آبادان بههمراه خرمشهر در قبل از جنگ بعد از نخلیلات و صنعت نفت به تجارت وبازرگانی شناخته می شدند و هر دوی این شهرها از بنادر بزرگ کشور که دارایامتیازات ویژه ای بودند، به شمار می رفتند اما صادرات و واردات در این شهربعد از پایان جنگ به رونق گذشته بازنگشته و به طور مثال خرمشهر قبل از جنگ40 درصد صادرات و واردات در بنادر کشور را برعهده داشت اما اکنون تنها یکدرصد و رونق تجارت در این دو شهر به خودی بسیاری از مردم این شهرها رادارای کسب و کار پررونق می کرد و در حال حاضر از این رونق خبری نیست.
کعبیدلیل رکورد تجارت در این شهر را عدم لایروبی اروندرود و جابجایی شناورهایمغروقه زمان جنگ از آن می داند و ادامه داد: به علت عدم لایروبی ارونداکنون امکان ورود کشتی های بزرگ با تناژ بالا وجود ندارد و بازرگانانترجیح می دهند در بندر امام خمینی (ره) و سایر بنادر کشور اقدام به تخلیهو بارگیری کالاهای خود کنند.
وی با اشاره به اینکه اکنون تنها کشتی هایبا ظرفیت شش تا هفت هزار تن امکان تردد آن هم به سختی در این رودخانه رادارند، اظهار داشت: باید در این خصوص به ضعف بزرگ وزارت امور خارجه در عدمتوافق با طرف عراقی برای لایروبی رودخانه و جابجایی شناورهای مغروقه از آناشاره کرد زیرا انجام هرگونه عملیاتی در اروندرود به توافق دو طرف نیازدارد.
کعبی با تاکید بر اینکه دولتهای بعد از جنگ به جای فرصت سازیبرای احیای مناطق جنگ زده با صرف اعتبارات بدون برنامه ریزی دقیق و گماشتنمدیرانی ضعیف برای این کار فرصت سوزی کرده اند، عنوان کرد: اکنون شرایط بهگونه ای است که برای احیای مناطق جنگی دیگر کاری از دست استاندار وفرماندارن و مدیران محلی برنمی آید و حل مشکلات این مناطق به یک عزم ملی ودخالت روسای سه قوه و وزای دولت نیاز دارد.
نماینده مردم آبادان درخصوص راه حل برون رفت سریع و موقت شهر آبادان از این بی رونقی و مشکلاتفراوان گفت: توسعه محدوده منطقه آزاد اروند به بخش اعظمی از شهرهای آبادانو خرمشهر، ورود کالای همراه مسافر (ته لنجی) به این شهر و اجرای مصوبهواردات خودرو از خرمشهر، حل مشکل آب آشامیدنی و ایجاد اماکن تفریحی تاحدودی می تواند باعث ایجاد نشاط و شادابی در این شهر شود.مهر