زندان سن پدرو در بولیوی

زندانسن پدرو بزرگرترین زندان بولیوی است که ظرفیت آن 1500 نفراست.. از بیرونبا دیوار های ضخیم و برج های نگهبانی کاملا شبیه به یکزندان است اما وقتیوارد می شوید دیگر خبری از زندان نیست. کودکانی که درحیاط زندان بازی میکنند، رستوران، سلمانی، مغاز های کوچک و حتی هتل اینزندان، آن را شبیهبه یک شهر کوچک کرد ه است تا زندان. در این زندان ازمحافظ، مامور ، میلههای زندان و لباس فرم خبری نیست. سلول ها در اینزندان اجاره داده می شوندو یا اگر زندانی بخواهد می تواند آن را تا زماناتمام محکومیت خریداریکند. تعدادی از زندانیان با کار کردن در مغازه هایزندان، رستوران و یاانجام کار های زندان امرار معاش می کنند و تعدادی نیزبا ساخت صنایع دستی وفروش آنها خارج از زندان پول در می آورند. برخی اززندانیان با خانوادههای خود زندگی می کنند و فقط همسران و بچه های آنهامی توانند برای خرید ویا فروش اجناش از زندان خارج شوند. همانند یک شهرواقعی خانه ها- سلولها- در قسمت های مختلف زندان قیمت های متفاوتیدارند. به عنوان مثل سلولهای قسمت Los pinos، نسبت به دیگر قسمت هایزندان اجاره ی بالاتری دارند،بزرگتر و مجهز به آشپزخانه، سرویس بهداشتی مجزا هستند . قیمت خرید اینسلول ها بین 1000 تا 15000 دلار است. در قسمتهای محروم این زندان گاهیدو خانواده مجبورند که در یک سلول با هم زندگی کنند.
توریست ها نیز میتوانند آزادانه از این زندان دیدن و اگر مایل باشند در هتل این زندان اقامت کنند.

[HR]


زندان سیبو در فیلیپین

حتیجنایتکارن، قاچاقچیان هم به تفریح و سرگرمی نیاز دارند! درزندان سیبو با1500 زندانی به تفریح زندانیان بیش از هر چیز توجه می شود.مسئولین اینزندان برای اینکه فضای زندان را به محیطی شاد و پویا تبدیلکنند اقدام بهتشکیل یک گروه رقص موزیکال با استفاده از خود زندانین نمودهاند. این گروهدر داخل و حتی خارج از زندان برنامه اجرا می کند و طرفدارنخاص خود را دارد.

[HR]
زندان 5 ستاره اتریش

نهاشتباه نکنید آنچه مشاهده می کنید تصویر یک ساختمان اداری شیک و مدرننیست بلکه زندان 5 ستاره اتریش است. تا به حال فکر کردید کهچرا کشوراتریش بالاترین امار سرقت از منزل را در میان دیگر کشور های جهاندارد-امار سرقت در این کشور 40 درصد بیشتر از آمریکا است- از آنجا که اینزندان 5 ستاره مختص به جرایم سبک است، سارقان به این امید که در اینزندانزندانی شوند دست به دزدی می زنند.


[HR]

زندان کرستی در روسیه

زندانکرستی که در سن پترزبورگ واقع شده است شلوغ ترین زندانجهان است. ظرفیت اینزندان 3000 نفر است اما در حال حاضر حداقل 10 هزار نفردر آن زندانی هستند.. گفته می شود که در این زندان فضای اعلام شدهبرای هر زندانی ۴متر مربعاست و هر زندانی به دلیل ازدیاد جمعیت فقط میتواند ۱۵ دقیقه در هفتهاستحمام کند.

[HR]

زندان سارک در جزیره گورنزی

زندان“سارک” در جزیره گورنزی(بین فرانسه و انگلیس) کوچکترینزندان جهان است.گنجایش این زندان دو نفر بیشتر نیست و درسال ۱۸۵۶ میلادیساخته شده است.مجرم هایی که به یک روز زندان محکوم می شوند در این زندانزندانی می شوند.

[HR]
زندان آدکس در فلورنس

زندانآدکس در شهر فلورنس در ایالت کولورادو آمریکا با امنیتترین زندان جهان استکه فرار از ان غیر ممکن است. این زندان در سال 1994تاسیس شده و به دلیلضریب امنیتی بسیار بالا فقط جنایتکاران خطرناک را درآن نگهداری میکنند.در آنجا زندانیان هیچگونه ارتباطی باهم ندارند وتنها 9 ساعت در هفته میتوانند از سلول های خود خارج شوند. به دلیل نداشتنپنجره ، زندانیان کاملااز نور خورشید محروم هستند.

[HR]
زندان آرانجوئز در اسپانیا

زندانآرانجوئز واقع در 40 کیلومتری جنوب شهر مادرید تنها زندانجهان است کهمختص به زن و شوهر های خلافکار است. این زندان دارای 36 سلولخانوادگی ، یکمهدکودک و زمین بازی است تا پدر و مادر های خلافکار بچه هایخود را نیز درزندان در کنار خود داشته باشند.

[HR]
زندان باستویی

زندانجزیره باستویی در نروژ «سبزترین» زندان جهان است. در اینزندان که ضریبامنیتی آن بسیار کم است انرژی مورد نیاز ار طریق صفحاتخورشیدی تامین میشود، اغلب مواد غذایی مورد نیاز، در خود زندان تولیدمی شوند و کاملاطبیعی هستند. زندانیان در این زندان یاد می گیرند که بامحیط زیست دوستباشند و از ان محافظت کنند.

[HR]
زندان سرسو چتومال در مکزیک

زندانسرسو چتومال تنها زندان جهان است که زندانیا ن به جای درگیری وخشونت ،اختلاف خود را در رینگ بوکس و با انجام دو راند بوکس حل کنند. غذای خوب،فعالیت های ورزشی و فرهنگی متنوع و سلول های شیک این زندان ،موجب شده تااغلب زندانیان تمایلی به ترک آن نداشته باشند.

[HR]
زندان آلکاتراز در کالیفرنیا

مشهورترین زندان دنیا " الکاتراز" در خلیج سانفرانسیکو در ایالتکالیفرنیااست. شهرت این زندان در این است که از امنیت فوقالعادهایبرخوردار بود ودر طول 29 سال فعالیت هیچکس نتوانست از آن فرار کند.تمام کسانی که قصدفرار از این زندان را داشتند دستگیر شدهاند. دور تادور این زندان را آبفرا گرفته است. هم اکنون این زندان بسته شده است و بهیک تفریگاه تبدیل شدهاست.