رصد مشتری به مناسبت روزجهانی صلح/ هنوز برای رصد در تهران مجوزندادهانددبیرانجمن صلح ستارگان از رصد سراسری سیاره مشتری به مناسبت روز جهانی صلح خبرداد و گفت: این پروژه امشب در برخی از استانهای کشور اجرا می شود ولی درتهران در صورت موافقت و دریافت مجوز اجرا خواهد شد.


محمد جواد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در تقویمهای جهانی روز 21 سپتامبر مصادف با 30 شهریور ماه هر سال بهنام روز جهانی صلح و در ایران به نام روز "گفتگوی تمدنها" نامگذاری شدهاست از این رو انجمن صلح آسمانی در سال جهانی نجوم اقدام به رصد سراسریسیاره مشتری با حضور 10 کشور عضو کرده است.

وی به جزئیات این پروژهاشاره کرد و ادامه داد: در این پروژه کشورهایی چون نیوزیلند، ایالات متحدهآمریکا، هند، سریلانکا، ایران، رومانی، چین، مالزی و عمان حضور دارند ورصد این سیاره از شرقی ترین کشور یعنی نیوزیلند آغاز می شود و پس از آن درچین، هند و ایران ادامه می یابد و در غربی ترین کشور خاتمه می یابد.

ترابیبا تاکید بر اینکه این پروژه باید در کنار یکی از آثار فرهنگی و تاریخی هرکشور اجرا شود، اظهار داشت: در ایران این پروژه از سوی انجمن نجوم "نجما"گنبد کاووس اجرا می شود. ضمن آنکه در سایر استانها از سوی انجمنهای نجومهر استان برگزار می شود.

وی به اجرای این پروژه در تهران اشاره کردو به مهر گفت: تاکنون موفق به دریافت مجوز برای اجرای رصد سراسری مشتری درروز گفتگوی تمدنها در تهران نشده ایم اما در صورت دریافت مجوز، این پروژهدر تهران نیز اجرا می شود.