هشت کار مهم و اساسی که به زودی رباتها انجام خواهند داد
این مطلب ترجمه ایست از "هشت کار مهم و اساسی که انجامشان توسط "رباتها" تا سال 2017 امکان پذیر خواهد بود:

1)کسانیکهآپارتمان نشین نیستند خوب می دانند که نگهداری یک خانه یا ویلاچقدر مشکلاست. یکی از دغدغه های مهم آنها، موضوع رسیدگی دایم به "ناودانها"(gutter) می باشد که معمولا پس از مدتی از برگهای زاید یا گل و لایهای تهنشین شده (sludge) ، انباشته می شوند.


بنابرایناگر آپارتمان نشین نیستید، به زودی باید ممنون آی-ربات باشید.آی-ربات درمرحله اول تمامی این کثافتها را بیرون می کشد و در مرحله بعدیتوسط کنترلاز راه دور داخل شیارها و دیواره های ناودان ها را جارو می کند.


2)معمولاتمییز کردن "توالت فرنگی" و دستشویی کار چندان آسانی نیست و مستلزمفرچهکشیدن و استفاده از مواد پاکیزه کننده است. عکس زیر مربوط به یک نوعخاص ازربات-توالت است! سنسورهای پیحیده ای که در آن به کار رفته اندامکان کثیفباقی ماندن آن را پس از استفاده، به صفر می رسانند. در ضمنعلاوه بر تمییزکردن دستشویی، موزیک یا رادیوی مورد علاقه تان را نیزبرایتان پخش می کند وتوسط خوشبو کننده های ویژه، لحظات لذتبخشی رابرایتان فراهم خواهد کرد.


3)اغلب،"پمپ بنزینها" مکان مناسبی برای رشد میکروبها و باکتری هستند.رباتهایی دزهلند ساخته شده اند که خودشان باک اتومبیلتان را از بنزین یاگاز پر خواهندکرد.


4)تمییزکردن کف اتاقهای منزلتان آنچنان هم طاقت فرسا نیست اما حتما میدانید کهاین کار در فروشگاهای زنجیره ای مانند wal-mart یا best-buy چقدرمشکل میباشد. ربات جدیدی به نام "کفش دوزک" آماده ورود به بازار شده کهبه خوبی ازپس تمییز کردن کف فروشگاهها (وحتی بزرگراهها) بر می آید. ازقابلیت هایمنحصر به فرداین ربات، ایجاد ارتباط و گفتگو با مشتریان درحال خرید میباشد. شما می توانید سوالاتی در مورد هواشناسی، تخفیف هایویژه فروشگاه ویا اطلاعات دیگر خرید را از "کفش دوزک" بپرسید تا او هم درحین کار حوصلهاش سر نرود!


5)اگراز شستشوی مرتب حبوانات خانگیتان خسته شده اید،به زودی بهتر است کهشیرآبرا ببندید و این کار را به دستگاههای خودکار شستشوی حیوانات خانگیبسپارید.کافیست در ابتدا یک سری اطلاعات به ربات بدهید و در ادامه اوخودش بقیهکارها را می کند.


6)معمولاتر و خشک کردن کهنه بچه ها (diaper) برای والدینشان خسته کننده استاماتصورش را بکنید که نگهداری افراد بسیار سالخورده نیز می تواندبرایفرزندانشان که درگیر زندگی و مشکلات کاریشان هستند،یک سردرد واقغیباشد.
دانشمندان رباتیک به سختی روی رباتهای-دکتر کار می کنند کهتقریبا انجام یک سری ازوظایف سنتی پرسداران را بر عهده دارند. این رباتهاکه uBOT-5 نام دارند،علامتهای حیاتی فرد را بطور پیوسته کنترل می کنند (ازروی کارت الکترونیکیخاصی که تمامی اطلاعات بدن فرد را دیجیتالی در خود ثبتمی کند). همچنین درمواقع اضطراری قابلیت تماس با اورژانس 911 را دارند ویا حتی ارسال تصاویراینترنتی مستقیم به دکتر شخص توسط وب-کم. اگر کار خیلیوخیم باشد آنهابیمار را بغل کرده و به بیرون خانه حمل می کنند تا ماشیناورژانس از راهبرسد! گام بعدی در این ربات-دکترها، افزایش دادن کاربردانها در هر ردهسنی و هر خانه ای می باشد.


7)اینهارباتهای سوپور هستند. در داخل خیابانها بهنگام شب حرکت می کنند وتمامیآشغالها و زباله ها را بطور منسجم تری بسته بندی کرده و واردسیستمشان میکنند. همچنین این قابلیت را دارند که به برخی مکانهای صعبالعبور نیز سرک وکارشان را انجام دهند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

8)واما این هم رباتهای "خانه دار" سیلیکونی که برایتان کیک و یا هر غذاییکههوس کرده اید را خواهند پخت و خانه تان را نیز روزانه گردگیری خواهندکرد.جالب تر ار آن داشتن امکان ... با آنهاست و دور نیست روزیکه امکانازدواجبا آنها نیز تحقق یابد. درون اندامشان یک سیستم گرم کننده داخلیکار گذاستهشده، همچنین توسط یک باتری مصنوعی دارای ضربان قلب هسنتد، حرفمی زنند واحساسات دارند، امکان حرکت دادن اندامشان و قابلیت شسته شدن رانیز داراهستند!


استفاده از اين مطلب فقط با ذکر منبع "WWW.IRANIAN.FI" مجاز است
تهیه و ترجمه: PPOROUHAN
منبع: مجله الکترونیک گیمودو ( ژاپنی)