اگر بعداز ظهرها كسل هستید، این مطلب را بخوانید.
حتمابرای شما هم اتفاق افتاده كه هر روز صبح را پر انرژی شروع كرده و تمامكارهای منزل و محیط كار را به خوبی انجام داده باشید بعد ناهار را در منزلیا پشت میز اداره میل كنید و دوباره بخواهید برنامه كاری خود را دنبالكنید، اما در ساعت 2 بعد از ظهر حس كنید تمركزتان كم شده و شدیدا دلتانمیخواهد چرت بزنید.
در این شرایط چطور میتوان به سرعت نیروی خود راتقویت كرد؟ به نوشابههای انرژیزا فكر نكنید! راههای طبیعی هم برایافزایش سطح انرژی وجود دارد.
بهنظر میرسد احساس خستگی به ریتم طبیعیو تنظیم بدن مربوط باشد. بسیاری از مردم حدود ساعت 2 تا3 بعد از ظهر احساسخواب آلودگی میكنند. در بعضی فرهنگها خواب نیمروز وجود دارد و افرادمعتقدند بعد از آن قدرت بازدهی آنها بیشتر میشود.
متخصصان معتقدند درخواب آلودگی نیمروز همان اتفاقی میافتد كه درست قبل از خواب شب میبینیم؛یعنی دمای مركزی بدن افت میكند و به مغز پیغام میدهد كه هورمون ملاتونینرا ترشح كند. درست همین اتفاق در مقیاس كوچك در ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر رخمیدهد و مغز احساس خواب آلودگی را تجربه میكند.
البته همه تقصیرها رانباید بر گردن ریتم درونی بدن انداخت. درست است كه شما توسط این ریتمخوابآلوده میشوید اما عادات غذاخوردن شما هم خستگی ایجاد میكند طوری كهمیزان انرژی دریافتی با روندی صعودی زیاد میشود. متأسفانه اكثر مردم درآغاز روز سوخت كافی به بدنشان نمیرسانند.
اگر اغلب بعد ازظهرها احساسسستی و كسالت میكنید این سؤالات را از خودتان بپرسید: آیا صبحانهخوردهام؟ چه خوردهام؟ (یك فنجان چای صبحانه به حساب نمیآید) ناهار چهخوردهام؟ فست فود یا پیراشكی و هله هوله؟! پاسخ شما مشخص میكند مشكل كاركجاست.
یك فنجان چای یا قهوه برای صبحانه و یك تكه شكلات برای ناهارممكن است انرژی شروع و ادامه كار را فراهم كند اما سوخت طولانی مدتی كه درطول روز به آن احتیاج دارید، تامین نمیكند و تاثیر آنها كوتاه مدت است.

غذاهایی كه انرژی را تقویت میكنند
برایاینكه به خواب آلودگی و كسالت نیمروز دچار نشوید اولین اقدام صرفصبحانهای با كیفیت بالاست. اكثر آدمها در این مورد برای بچهها موعظه وسخنرانی میكنند اما خودشان رعایت نمیكنند.
مقدار انرژی دریافتی درصبحانه برای خانمها 300 تا 400 كالری و در آقایان حدود 500 كالری است.برای صبحانه این منوها پیشنهاد میشود:
1 - غذاهایی كه از غلات (گندم، جو و..) تهیه شده و با شیر مصرف میشوند كه البته شیر باید كم چرب باشد.
2 - نان سبوس دار، كره بادامزمینی و موز
3 - كلوچهخانگی، املت، نان و پنیر كم چرب
4 - یك لیوان آبمیوه یا یك عدد میوه تازه هم پیشنهاد خوبی است.

منبع: هسته پژوهشي زنان دانشگاه ازاد اسلامي واحد تبريز