آلن روبرت سنگنورد فرانسوی معروف به مرد عنکبوتی دوباره در طی عملیاتی متهورانه ساختمانی 45 طبقه در هنگ کنگ را صعود نمود.

اوکه به صعود ساختمانهای بلند اشتهار دارد قصد خود را از این صعود هشداری بهموضوع گرم شدن زمین عنوان کرد.البته این بار این کار را بدون لباس خاصاسپایدر من انجام داد.

خود او درباره این صعود می گوید: ساختمان راقبلا به خوبی بررسی نکرده بودم.به همین دلیل در چند متر انتهایی تقریبا بهدلیل راه ندادن مسیر داشتم سقوط می کردم.

چندین عابر هم به عنوانتماشاچی در آنجا حضور داشتند و توسط پلیس کیسه های هوا هم جهت ایمنی او درصورت سقوط در زیر مسیر گذاشته شده بود.

آنجلا وانگ سخنگوی هتل آگاهی هتل را نسبت به این صعود رد کرد و در عین حال شکایت از روبرت را هم رد نمود.آلنروبرت 45 سال دارد و تاکنون برج ایفل در فرانسه ، برجهای دوقلوی پتروناسدر مالزی، ساختمان 101 در تایپه ،مرکز چنک کنگ در هنگ کنگ و ساختمان جینمائو در شانگهای را صعود نموده است.

برای دیدن فیلم این صعود بر روی لینک زیر کلیک کنید

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

ترجمه ای از سعید هاشمی نژاد