به نقل از منابع نپالی 75 کوهنورد در طی یک روز موفق به صعود قلهاورست(چومولونگما) از سمت نپال شدند.این تعداد رکورد جدیدی در صعود بهاورست محسوب می شود.


بنابه قول رامش چتری یکی از مسئولین وزارت توریسم نپال این تعداد رکورد صعود63 نفر کوهنورد از جبهه جنوبی در تاریخ 16 مه 2002 را می شکند.

شرایط خوب هوایی باعث شد که در طی هفته گذشته بیش از 100 نفر قله را صعود کنند.

آنگتشرینگ از اعضای انجمن کوهنوردی نپال همچنین از هیجدهمین بار صعود یکانسان به اورست خبر داد.آپا شرپا هم پنجشنبه گذشته به همراه تیمش بر فرازقله قرار گرفت و رکورد صعودهایش به اورست را به عدد 18 رسانید.

در عین حال کوهنوردی سوییسی یوهان گولتز 44 ساله در حال بازگشت از قله در نزدیکی قله جان خود را ازدست می دهد.

تاکنونپس از فتح قله اورست در سال 1953 توسط ادموند هیلاری و تنسینگ تعداد 210نفر جان خود را در راه صعود به اورست از دست داده اند.

دولت نپالجهت جلوگیری از اغتشاشهای محتمل جهت صعود مشعل المپیک یک روز پس از صعودمشعل یعنی 9 اکتبر اجازه صعود را به کوهنوردان داد.

ترجمه و تلخیص از سعید هاشمی نژاد از سایت سیاتل تایمز 23 مه برابر با 3 خرداد