میزان پیشرفت تا حد زیادی به انگیزه مربوط می شود – تاداسکینر

یک ضرب المثل قدیمی چنین می گوید که (صعود بهترین آموزش برای صعود است)

وصعودگران با تکیه براین مطلب از آن به عنوان بهانه ای برای عدم حضور درتمریناتی که صرفاً به خود صعود مربوط نمی شوند استفاده می کنند.

حالابگذارید که یک بار برای همیشه این فرضیه را بررسی کنم و مطئمن شویم آیادرست است یا نه . اگر از من پرسیده شود که آیا صعود بهترین آموزش برایصعود است، پاسخ ابتدا به ساکن این خواهد بود که بستگی دارد. این به ایندلیل است که بهترین آموزش برای هر صعود گر مورد نظر بستگی دارد به نقاطقوت و ضعف او و همچنین توانایی صرف صعود.

به طور مثال، از نظرگاهافزایش تکنیک صعود و توانایی فکری، افزایش قدرت تاثیر مستقیمی در جهتبهبود در این موارد نخواهد داشت. اما برای افزایش توانایی مربوط به ورزش(یعنی مربوط به افزایش قدرت گیرایی، سکون و تحمل نیروی بالای بدن)، "صعودبرای آموزش" تنها به نتایج ناچیزی و تنها افزایش سالانه تدریجی و حتیهیچکدام منجر می شود. درست نیست؟

دلیل اصلی سقوط فرد را از صخرهبررسی کنید. از نتیجه گیری سرسری با نام" به اندازه کافی قوی نبودن"خودداری کنید. به یاد داشته باشید که اکثر صعودگران به صورت بالقوه برایمرحله سخت تر آماده هستند، امابا خلل فکری، تاکتیکها و تکنیکهای ضعیف ،سلسله بندی ضعیف یا صعود بسیار کند، عدم خلاقیت و یا عدم باور که قادر بهانجام مرحله بعد هستند، مواجه اند. شناسایی محدودیتهای واقعی شما برابراست با در دست داشتن کلید موفقیت.

ازهمین امروز شروع کنید و شکسترا به منزله قدم لازم درجهت رسیدن به مرحله بعد تلقی کنید- خود را در مسیرهای امنی که بیشتر از توانایی شما هستند امتحان کنید و بررسی کنید.

کهچرا شکست می خورید ، سپس برنامه ای برای تقویت نقاط ضعف خود تهیه کنید و.اینکه خود در معرض مسیرهای سخت قرار می دهید ممکن است تحقیر آمیز به نظرآید، بنابراین به این صعودها با رویکرد دید اشتیاق برای آموختن، تجربه واکتشاف نزدیک شوید و درعین حال هیچ انتظاری از این عمل نداشته باشید. باوجود اینکه ممکن است ارزش آنرا همانجا نفهمید، اما استرانژی" صعود بر فرازنیروی فرد" محدودیتهای ذهنی شما را ارتقاء می بخشد، مهارتهای فنی را توسعهمی بخشد و قدرت بدنی را افزایش می دهد. در ظرف چند هفته احساس می کنید برمحدودیتهای قبلی خود فائق آمده آید ودر می یابید که گیرها قوی تر وبزرگتربه نظر می رسند، صعودها و حرکات به آن اندازه سخت نیستند و صعود آنقدر هاهم دشوار نیست.

تنها نقطه لازم در جهت این استراتژی نیروگیر آموزش-در پرتگاه این است که نباید تمام تلاشهای شما در ظرف توانایی شما و یا حتیبالاتر از آن باشد، غالباً فشار بیش از حد باعث بروز صدمه می شود. همچنین" پیروزی نیز مهم است که طعم لذت پیروزی و فتح پرچم و صعود رابچشید".بنابراین، توصیه می کنم که دو سوم زمان خود را به صعود مسیر درحداکثر توان خود و باحتی پایینتر از آن اختصاص دهید. بقیه اوقات خود را-یکی از هر سه صعود و یا هرسه صعود یکبار در روز- به افزایش محدودیتهای خوددر مسیری که قبلاً امتحان نکرده اید بگذرانید.سیندی می بر بام فینت ، صخره آناپولیس- عکس از MD.HORST

منبع زبان اصلی : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]