میدونین اویاما کیه؟

ماسوتاتسو اویاما ملقب به سوسای اویاما

اوی در زبان ژاپنی به معنی آمد و یاما به معنی کوه

اویاما بنیانگذارسبک کیوکوشین کاراته در جهان و نابغه ی کاراته در

جهان است.ایشان در سن 9 سالگی از کره به ژا1ن آمد و از کودکی به فراگیری هنرهای رزمی پرداخت.

اولینهنر رزمی سوسای چاکوریکی میباشدو بعدها اویاما تحت آموزش شوتوکان قرارگرفت ولی به خاطر اینکه این سبک قادر به ارضا کردن او نبود و نیزبه دلیلشکست شاگردان این سبک از شاگردان سبک گوجوریو او به آموختن سبک گوجوریومبادرت ورزید .اما پس از مدتی وی ÷س از شکست در چندین مبارزه تصمیم گرفتکه برای رسیدن به درجات والای ورزشی و انسانی همراه با یکی از شاگردان خود

به منظور تمرینات ÷یشرفته و نیز احتذار از جامعه ی شکست خورده ی ژاپن از امریکا و نیز برای

تزکیه ی نفس به کوهستان رفت .

شاگرد اویاما نتوانست بیش از 1 هفته تحمل کند و به شهر بر گشت ولی اویاما پس از 7 سال تمرین

بازگشت.

تمرینات وی از ساعت 4 صبح شروع میشد و تا غروب آفتاب تمرینات سنگین وی ادامه داشت.

در این سالها وی به آن حد قدرت فیزیکی و روحی دست ÷یدا کرد که دیگر حریفی انسان برای او نبود

از جمله تمرینات وی این بود که با تیغه ی دست تخته سنگ نسبتا بزرگی را پودر میکرد

و یا سر بطری نوشابه را با تیغه ی دست بدون اینکه خود بطری تکان بخورد از بطری جدا میکرد

و یا با ضربه ی مشت شمع ها را خاموش مینمود.

وی برای اینکه بازگشت به شهر او را وسوسه نکند هر چند مدّت ابروهای خود را میتراشید تا نتواند

به شهر برود.وقتی از کوهستان بازگشت به او اویاما گفتند یعنی کوه آمد.وپس از آمدن در سال 1953

سبک کیوکوشین کاراته دو را ابداع کرد که به جراًت میتوان گفت که قدرتمند ترین سبک رزمی جهان

و مبارزات آن مرجع تمامی مبارزات تماس کامل(فول کنتاکت)میباشد.

وی برای نشان دادن قدرت کیوکوشین کاراته با بیشتر قهرمانان حرفه ای بوکس,تای بوکس,کشتی,وسایر

هنرهای رزمی در سراسر جهان مبارزه کرده و همگی را ناک اوت نموده است.

همچنین اویاما با 300 تن از کیوکوشین کاران مبارزه کرده و همه را در 3 ساعت شکست داده است.

÷س از آنکه دیگر حریفی برای او پیدا نمشد اویاما به مبارزه با گاوهای وحشی روی آورده وتوانست

شاخ و گردن 54 راس گاو را بشکند و 5گاو را بکشد که این مبارزات در تمام دنیا شهرت یافت وبه او

لقب اویاما گاو کش دادند.او پس از سالها تمرین در دوجو کاراته بنابر گفته خود که گفت که من سرانجام

بر دوجو و در حال مشت زدن میمیرم همانطور نیز در سال 1994 در توکیو در همبو دوجو کیوکوشین

در حال تمرین بر اثر بیماری ذات الریه فوت کرد.

از همه تمریینات فیزیکی او آموزشهای زندگی ورستگاری وتقوی و تواضع بیشتر به چشم میخورد.

همانطور که گفته بود :

«کاراته با توضع شروع میشود و با تواضع تمام میگردد»

با ادای احترام به سوسای ماسوتاتسو اویاما

#در 27 جولاي 1923 ميلادي جواني كه بعدها ماسوتاتسو اوياما نام گرفت وسوساي انجمن جهاني كيوكوشين شد به دنيا آمد. در سال 1947 اوياما در اولينمسابقات قهرماني ژاپن كه پس از اتمام جنگ در شهر كيوتو برگزار شد شركتنمود وقهرمان مسابقات آن دوره شد.
# ماسوتاتسو اوياما درسال 1948 تصميمميگيرد زندگي خود را وقف كاراته نمايد از اين رو مدت 18 ماه تمريناتانفرادي روحي و جسمي خود را در جنگلهاي منطقه چيبا آغاز مي كند.
# در سال 1951 اوياما تعليم كاراته به ارتش آمريكا را شروع كرد وي در آن زمان دان 5 جودو را دريافت كرده بود.
#در سال 1956 ميلادي باشگاه اوياما دوجو افتتاح گرديد اوياما گفت: اينواقعا شروع كيوكوشين است كاراته اي كه با هزار روز تمرين آغاز و پس از دههزار روز تمرين دريچه اي از اسرار را به سوي كاراته كا باز ميكند.
# در سال 1963 هنبوي مركزي كيوكوشين كاراته در محله ايكيبو كورو ساخته شد.
# در سال 1968 ميلادي سازمان كيوكوشين خاورميانه تاسيس شد.
# درسال 1975 اولين دوره مسابقات جهاني اين سبك با حضور 128 نفر

شركت كننده از 32 كشور برگزار گرديد.
# دومين دوره مسابقات جهاني در سال 1979 با حضور 187 نفر از 62 كشور برگزار گرديد.
# در سال 1984 سومين مسابقات جهاني در ماه ژانويه برگزار گرديد.
# چهارمين دوره مسابقات جهاني كيوكوشين در سال 1987 با حضور 207 شركت كننده برگزار شد.
# در سال 1991 پنجمين دوره مسابقات جهاني با حضور 250 شركت كننده برگزار گرديد.
# در سال 1993 سوساي اوياما ميهمان مسابقات بين المللي ايران در تهران بود.
# در سال 1994 ابرمرد كاراته جهان چشم از جهان فرو بست و با مرگ او دنياي رزمي ماتم زده شد.