کتاب صوتی (audio book) با فرمت mp3.کتاب الکترونیک صوتی و فارسی
پرویزناتـل خانلری در اسفند ماه سال ۱۲۹۲ خورشیدی در تهران متولد شد.دکترخانلری از نوجوانی به نوشتن مقاله و سرودن شعر علاقه داشت و به واسطه نسبتفامیلی با نیما یوشیج حشر و نشر داشت. او نخستین مقاله را در سال ۱۳۰۹ درروزنامه اقدام به مدیر مسئولی عباس خلیلی ( پدر سیمین بهبهانی) نوشت.
ازجمله کارهای ارزشمند او انتشار مجله ادبی سخن از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۵۷ بود کهجمعاً ۲۷ دوره منتشر شد. این مجله محملی بود برای ارائه بسیاری از مقالاتو ترجمه های متون ادب و اندیشه ایرانی و غربی و نقش بسزایی در جهتگیریادبیات فارسی در دوره معاصر داشت. او با آن که در جوانی پیرو نیما یوشیجبود، ولی پس تحصیلات عمیق ادبی به این نتیجه رسید که عروض فارسی هنوزظرفیت کافی را برای سرودن شعر فارسی دارد و آن‎چه نیازمند تغییر و تحولاست ، زبان شعر است که باید امروزی شود. مجموعه اشعار او با نام ماه درمرداب در سال ۱۳۴۳ انتشار یافت و بارها تجدید چاپ شد.

نامه دکتر پرویز خانلری به فرزندش آرمان که در ۸ سالگی درگذشت، بصورت کتاب صوتی به علاقه مندان تقدیم می گردد.
نامه دکتر پرویز خانلری به فرزندش

نامه دکتر پرویز خانلری به فرزندش

* توضیحات و دانلود در ادامه ی مطلب


کتاب صوتی کتاب الکترونیک صوتی و فارسی

نام کتاب الکترونیک: کتاب صوتی - نامه دکتر پرویز خانلری به فرزندش (آرمان)

نویسنده : دکتر پرویز ناتل خانلری

ناشر : -

زمان : ۲۲:۲۱ دقیقه

فرمت کتاب الکترونیک : mp3.*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ماخذ : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]