"جودیتبومن" کتابی در مورد آداب کار و تجارت به رشته تحریر درآورده است. او درمورد کلیه مطالبی که در حیطه تجارت مطرح می شود، از جمله انتخاب رنگخودکار در هنگام نوشتن نامه به افراد مختلف (آبی برای مکاتبات اجتماعی،مشکی برای مکاتبات تجاری) و همچنین در مورد تجارت الکترونیکی، نحوه ملاقاتبا مقامات ارشد، برقراری روابط تجاری، و مساعدت و همکاری با غریبه ها سخنبه میان آورده است. او در کتاب خود با نام "قوانین نوین تجارت" (انتشاراتکریر،2007) اینطور می نویسد که "امروزه این توانایی شبکه سازی است که خطمشی زندگی انسان ها را تبیین میکند." او معتقد است یکی از فاکتورهایی کهسبب رساندن افراد به موفقیت میشود، توانایی برقراری ارتباط آنها با دیگراناست. با این وجود درصد بسیار زیادی از افراد هستند که فاقد این تواناییبوده و زمانیکه یک چنین مسئله ای به میان می آید، دستپاچه می شوند؛ امانکته جالب اینجاست که کسانی که در این راه تلاش میکنند، خیلی بیشتر از آنچیزی که تلاش کرده اند، موفقیت بدست می آورند. نویسنده در ادامه پافشاریمیکند که: "توانایی شبکه سازی یک موهبت الهی محسوب میشود."

خوبحالا یک فرد پر مشغله یا خجالتی چگونه می تواند به این امر اهتمام ورزد؟بومن راهکارهای زیر را به این قبیل افراد پیشنهاد می کند.پیش از اینکهوارد جلسه و یا همایشی شوید، لیستی از کلیه مهمان هایی که قرار است در اینگردهمایی حضور داشته باشند، تهیه کنید. ابتدا نام آنها و سپس کلیه اطلاعاتدیگری که از آنها موجود است را مرور کنید. باید در مورد رقبای آنها نیزاطلاعات کافی بدست آورید و ببینید روند فعالیت شرکت ها و کارخانه های آنهاچگونه است. با در اختیار داشتن این نوع اطلاعات به راحتی متوجه خواهید شدکه باید از آنها چه سوال هایی را بپرسید. مطرح کردن سوالات مناسب شما رادر جمع از سایرین متمایز می سازد. همچنین بد نیست که تلفظ صحیح نام ها راهم یاد بگیرید، حتی اگر تعداد آنها به 200 نفر برسد. باید بتوانید آنها رابه راحتی تلفظ کنید. سپس به دنبال نقاط مشترک میان خود و آنها باشید تابتوانید گفتگو را از جایی شروع کنید. در نهایت هم باید یک جمله تحلیلی درمورد خود بیان کنید. جمله تحلیلی عبارت است از یک معرفی مختصر و مفید ازخودتان که اگر حساب شده باشد به راحتی می تواند شما را وارد عرصه هایتجاری کند.در روز موعود باید مطمئن باشید که از هر نظرآماده هستید. "آمادگی کلید موفقیت است." کاملاً حرفه ای لباس بپوشید(معمولاً رنگ های تیره انتخاب کنید)، و پیش از ورود به مکان مورد نظر یکمرتبه دیگر ظاهر خود را چک کنید تا مشکلی پیش نیاید. قبل از ورود به جلسهحتماً چیزی میل کنید. کارت معرفی خود را در بالاترین قسمت سمت راست بدنخود الصاق کنید تا همه بتوانند به راحتی نام شما را بخوانند.حالا شماآماده ملاقات با افراد مهم شده اید. شاید این دشوارترین قسمت باشد؛ شکنکنید که درصد بسیاری از افراد درست در همین نقطه گیر می افتند و دچارلکنت زبان می شوند. برخی از افراد زمانی که وارد یک جمع می شوند، تمایلدارند تا نزد کسانی بروند که آنها را از قبل می شناسند و اگر چنین افرادیوجود نداشتند یکسره به میز بوفه می روند، اما هیچ دلیلی ندارد که پیشزمینه آشنایی قبلی با تک تک افراد مورد نظر را داشته باشید.

افرادبه راحتی متوجه تمام حرکات شما می شوند، چه گوشه گیری کنید، چه در بحث هایجمعی وارد شوید. باید اینقدر اعتماد به نفس داشته باشید که هم به کسی کهتنها در گوشه ای نشسته نزدیک شوید و هم خودتان را وارد یک جمع 3 نفریکنید. سعی کنید در کنار شهرت، اعتماد به نفس خود را نیز تقویت کنید. همیشهخوب است که شما اولین نفری باشید که دست خود را برای دست دادن دراز میکند. اگر خودتان را آرام و راحت نشان دهید، حتی اگر از درون هم عصبانیباشید، با بر لب داشت یک لبخند به راحتی می توانید به دیگران نزدک شده وبا آنها ارتباط برقرا کنید.زمانیکه خودتان را معرفی کردید، از طرف مقابلسوال های بپرسید که پاسخش نامحدود باشد. مردم دوست دارند که در موردخودشان صحبت کنند. اگر با دقت به حرف هایشان گوش دهید، آنها به راحتی شمارا به خاطر می سپارند. البته همیشه باید این نکته را در ذهن داشته باشیدکه شما برای دوست یابی به این مکان وارد نشده اید، بلکه اینجا هستید تاروابط تجاری و بازرگانی خود را بهبود بخشید. البته شاید قدری خوشی هم درآن وجود دشته باشد، اما باید درصد قابل توجهی از تمرکز خود را بر رویروابط کاری معطوف کنید. هر چقدر افراد بیشتری را ملاقات کرده و با آنهاآشنا شیود احتمال اینکه در آینده شغلی برای شما مفید باشند نیز افزایشپیدا می کند.با هر فردی که آشنا می شوید 5 تا 6 دقیقه وحداکثر 7 دقیقه وقت بدهید. به هر حال وقت شما در این گردهمایی محدود است وکارهای زیادی برای انجام دادن دارید. پس نتیجه می گیریم همانطور که شروعیک گفتگو مهم است، خاتمه دادن به آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. هیچ گاه اگر قصد برگشت مجدد برای ادامه گفتگو را ندارید، به طرفمقابل نگویید که من چند لحظه دیگر بر می گردم. اولین هدف شما ایجاد اعتماداست. می توانید از عباراتی مانند: "از مصاحبت شما خوشحال شدم، از وقتی کهبه من دادی، ممنونم، شخص دیگری هست که باید با او صحبت کنم، اگر فرصت نشدکه امروز مجدداً همدیگر را ملاقات کنیم، در طول هفته با شما تماس خواهمگرفت." استفاده کنید.

با این برخورد با وجود اینکه هیچ گونه تعهدینسبت به طرف مقابل ندارید، اما در عین حال درهای ارتباط آینده را هم مسدودنکرده اید.زمانیکه نوبت به رد و بدل کردن کارت های ویزیت می رسد، شما بایددر نهایت رعایت ادب باید سوال کنید: "می تونم کارت شما را داشته باشم" ویا "می تونم کارتم را به شما بدهم." همیشه باید کارت خود را در یکی از جیبهایتان بگذارید تا به آن دسترسی آسان داشته باشید. یک جیب را به کارت هایخودتان اختصاص دهید و جیب دیگر را به کارت هایی که از دیگران دریافت میکنید. فقط به خاطر داشته باشید که هیچ گاه از سران مملکت و یا مدیراناجرایی بالارتبه تقاضا نکنید که کارتشان را به شما بدهند.

در پایاننشست باید یادداشت برداری را شروع کنید. نوشتن مطالبی در مورد اشخاص آن همدر پشت کارهای ویزیتشان می تواند کمک بسزایی به شما کند. با این کارمیتوانید جزئیات مهم را به خاطر بسپارید، اما به یاد داشته باشید که اینکار را هیچ گاه نباید در حضور خودشان انجام دهید. صبر کنید تا به منزلبرسید و بعد بنشینید و هر چیزی که می خواهید بنویسید. و اما از دیگر بخشهای مهم در ایجاد ارتباط موفق تجاری، فرستادن پیغام تشکر است. باید برایکسانی که به نحوی از آنها اطلاعات مهمی بدست آورده اید، پیام تشکربفرستید. با این کار درب های گفتگوی آتی همچنان باز نگه داشته می شوند.همچنین موقعیت ارتباط تجاری خود را نیز افزایش می دهید. یک دست نوشتهکوتاه با نوشت افزار مناسب تاثیر دو چندانی را بر روی طرف مقابل میگذاردهر قدم در ایجاد یک ارتباط موفق کاری نیازمند ایجاد اعتماد و تداومآن است. بنابراین به خاطر داشته باشید که همیشه سوال کنید: "برای ارتقاییک ارتباط باید سعی کنید که به حقوق خودتان دست پیدا کنید" به این معنا کههر نوع رابطه مانند یک خیابان دو طرفه است و هر چقدر که بدست آوردید بایدهمان مقدار هم ببخشید تا رابطه تان دائمی و پابرجا شود.

اکنون هزاران هزار نیکی از هزاران هزار راه به من رسیده است.

منبع : مجله راه موفقيت