تجارتالکترونیک (e-commerce) سالانه بیش از 500 میلیارد دلار گردش مالی تجارتجهانی را در اختیار دارد. این نوع خاص از تجارت که از اوایل دهه 90 میلادیآغاز شد، به دلیل سهولت در بکارگیری آن و داشتن مولفه هایی مانند سرعت،دقت و امنیت، از مشتری مداری بسیاری برخوردار شد که در اینترنت،نمونههایزیادی از آن را میتوان مشاهده کرد.


سایت هایی مانند ebay.comیا amazon.com یا بخش خرید و فروش گوگل froogle.com به عنوان برترین هایتجارت الکترونیک در وب شناخته میشوند.
ش
در این نوشتار قصد داریمتا راهکارهای مهم در کسب موفقیت در تجارت الکترونیک را برای خوانندگانمحترم، تشریح کنیم. این 12 نکته میتواند راهگشای خیلی از موفقیتهای بزرگ،در فرمت های ساده باشد.

نکته اول: فرصت را غنیمت شمرید_ میانگینزمانی که یک کاربر اینترنت به مرور یک صفحه اختصاص میدهد، حداکثر 46ثانیه است در طی همین 46 ثانیه است که یک تجارت برخط میبایستی مشتری راجذب و با یک پیشنهاد مختصر معامله را تمام کند. یعنی از زمانی که یک کاربروارد سایت میشود تا یک کالا را میبیند و نهایت انتخاب میکند و سپسهزینه اعتباری آن را پرداخت میکند، نباید بیش از این زمان، زمان سپریشود. فرایند مشاهده – بررسی - انتخاب و خرید، مراحل 4 گانه بهینه در تجارتالکترونیک سریع و موفق را نشان میدهد.

موتورهای جست و جو،فهرستهای طبقه بندی موضوعی کالا، طبقه بندی دسته ای کالا و مانند آنها،همه و همه، راههای سریع تر رسیدن به هدف را در تجارت الكترونیك هدف قرارمیدهند.

سایتی که برای تجارت الکترونیک راه اندازی میکنید بایدبه گونه ای چیدمان شده باشد، که یک کاربر بتواند در عرض 46 ثانیه جنس موردنظر را مشاهده و قیمت آن را بررسی و در فرم درخواست خرید، آن را وارد کند.

رقابتدر دنیای مجازی روز به روز درحال افزایش است. به گزارش Verisign، ثبتدامنه در سال 2003، 16 درصد رشد داشته است. از مجموع دامنه های ثبت شدهدر یک نمونه 60 میلیونی تا کنون بیشترین سهم از آن دامنه هایی با پسوندcom. بوده است.

تاکنون بیش از 50 میلیون، دامنه (DOMAIN) دراینترنت ثبت شدهاند که یک دهم درصد آن، متعلق به ایرانیان است. هر یکسایت مخصوص به خود را دارند و شیوه خاص در تجارت الکترونیک را به کار بستهاند. پس در این بازار آشفته برای رسیدن به یک موفقیت الکترونیک چه بایدکرد؟

نکته دوم: به اهداف خاص فکر کنید. شناخت مشتری و تحلیل رفتارسازمانی آن در دنیای مجازی، یک اصل مهم برای مدیران سایت های تجارتالکترونیک است. مشتریانتان را بشناسید و خواسته های آنها را که رقبایتانتوجهی به آنها نداشته اند را برآورده سازید. ebay یک نمونه بارز است. اینسایت خیلی سریع به مردمی که خواستار کسب درآمد بیشتر از طریق خرید و فروشکالاهای دسته دوم بودند، معرفی شد.

ebay به ضرورت ایجاد چنین محیطیکه خریداران و فروشندگان با یکدیگر ملاقات و معامله كنند پی برد. فناوریتجارت الکترونیک به ebay در جهت ایجاد فضایی برا ی پاسخگویی به تقاضایعمومی کمک کرد و سایر مواردی که راجع به آن شنیده اید، داستانی بیش نیست.

زمانیکه تجارت برخط را شروع میکنید کوچک اما درست شروع کنید. حرکت درست بسیارمهم و کاربردی است. از همه مهمتر، توجه به نکاتی است که خیلی ها به آنتوجه نکردهاند.

مثلا شرکت[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] برای افزایش فروش شکلاتدر سایت مشهور خود، سر در مغازههای خود را به صورت اینترنتی طراحی کردهاست و برای خریداران شکلات در وب، امتیازات خاصی قائل شده است که خیلی هادر زمینه شکلات به آن فکر هم نکرده اند_ مثلا سایت آمازون، برای ارتقایفروش کتاب در سایت خود، به مدیران سایتهای اینترنت که بتوانند مشتری بهسایت آمازون آورند و باعث خرید محصولات آن شوند، كارمزد پرداخت میکند.

نکتهسوم: برنامه ریزی تجاری قوی. آگاهی کاملی از منبع درآمدتان، یکسان کردنحسابهایتان، سایر نکات راهبردی در زمان شروع تجارت برخط و برنامه ریزیمراحلی که شما را به موفقیت نزدیک خواهد کرد، را باید داشته باشید.

شماباید زمان مناسبی را برای توسعه تجارت خود و برنامهریزی در جهت دستیابیبه منابع درآمد جدید انتخاب کنید. تجارت اینترنتی تاریخچه تکان دهندهایدارد که تحولات فجیعی را با سرعتی شگفت انگیز ایجاد کرده است. برایرویارویی با چنین تحولاتی آماده باشید و برنامه ریزی دقیقی برای پشت سرگذاشتن چنین لحظات تکاندهنده ای را داشته باشید.

تعیین یک برنامهکاری مبتنی بر IT، یعنی توجه به نیازها ، اهداف و طریقه رسیدن به اهداف کهنیازمند کسب مشاوره از نخبگان و ایجاد فضای الکترونیک درستی است.

نکتهچهارم: نرم افزار تجارت الکترونیک تاجر پسند. همواره نرمافزاری را انتخابکنید که مدیریتی آسان داشته باشد و امکان تمرکز شما را بر روی هستهفعالیتهای تجاریتان فراهم سازد.

این نرم افزار نیازهای تجاریتانرا برآورده میسازد. راه حل تجارت الکترونیک، نرمافزاری را باتوجه بهنیاز، امنیت و انعطافپذیری آن انتخاب میکند.

روی راه حلی سرمایهگذاری کنید که نه تنها نیازهای فعلی شما را برآورده میسازد، بلکه براینیازهای آینده تجاری خود نیز بتوانید از آن استفاده کنید. برنامه هایمدیریت سایت های تجارت الکترونیک زیادی امروز در دسترس هستند. سعی نکنیددر این راه ارزانترین نرم افزار را انتخاب کنید.

سعی کنید بهترین نرم افزاری که نیازهای مخاطبان شما را در خرید راحت یاری میکند، انتخاب کنید. یک نرم افزار خوب باید:

1 - امکان مدیریتی خوب و راحتی را به صورت برخط بر روی سایت تجارت الکترونیک بدهد.

2 - امکان خوبی برای تولید فروشگاه های مختلف با زیرمجموعه های دیگر داشته باشد.

3 - سبد های خریدی که تعریف میشود، قابل مدیریت شدن باشد.

4 - با خدمات اعتباری جهانی بخوبی قابل ارتباط باشد.

5 - هر نوع تعریف کاربر پسندی را در صورت نیاز شما ، بتواند برآورده کند.

نکتهپنجم: یک فروشگاه اینترنتی متفاوت ایجاد کنید. خاطرات بصری ماندگاریبیشتری نسبت به خاطرات نوشتاری دارد. اسمی که برای سایتتان انتخابمیکنید، برای موفقیت شما در تجارت برخط اهمیت بسزایی دارد. از طریق ایجادیک فروشگاه الکترونیک که با خواستهها و ناخواسته های هر کدام ازمشتریانتان مطابقت دارد، بازخوردهای بهتری بگیرید. البته نامی مثل [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] نام خوبی نیست.

چرا که یک اصطلاح فارسی را در دامنه به کار بردید که معلوم نیست برای کاربر خارجی قابل فهم باشد یا نه.

مشتریانخود را بهتر بشناسید وطراحی آرمهای بی نظیری با استفاده از ترکیبات رنگیجالب، طرح بندی سایت، و طراحی لوگو را در برنامه کاری خود قراردهید .

برای کسب موفقیت در اینترنت، درایجاد یک ذهنیت مثبت برای مشتریانتان متفاوت باشید (البته مبهم نباشید).

نکتهششم: فروشندگان فعال خود را قوی سازید. ابتدا برای جذب مشتری اهداف خودراتبلیغ کنید .فروشگاه اینترنتی خود را به صورتی طراحی کنید که یکبازدیدکننده، زمانی که فروشگاه شما را ترک میکند از خصوصیات کالاهای شمابا خبر باشد حتی اگر تمایلی به خرید آنها نداشته باشد.

برای روشنشدن موضوع فرض کنیم که شما فروشنده برخط گل بخصوصی مانند رز قرمزتازههستید. فروشگاه برخطتان را طوری طراحی کنید که وقتی بازدید کننده فروشگاهشما را ترک میکند از ویژگی کالای شما باخبر باشد. هر چند که ممکن است بخشگلهای رز قرمز را ندیده باشد.

بنابراین هر زمان که او بخواهد گل رزقرمز بخرد به احتمال زیاد سری هم به فروشگاه شما میزند.

از اولین خدمات در فروشگاه اینترنتی شما مشخص کردن بهترین کالا و خدماتتان است.

نکتههفتم: نگذارید که مشتریانتان شما را فراموش کنند. مدیریت روابط با مشتریدردرجه اول اهمیت قراردارد، به ویژه زمانی که شما در تلاش برای ایجادحداقل سقف مشتری پایدار هستید. روشهای تازه ای را برای اطلاع رسانی بهمشتریان قبلی در خصوص محصولات جدید و آخرین به روز رسانی سایت برگزینید.راه حل انتخابی شما برای تجارت الکترونیک باید قواعدی برای یکپارچهسازیفرایندهای CRM داشته باشد.

روشهای ارتباطی جدیدی را برای ارتباط بامشتریانتان اتخاذ کنید. رضایت مشتریان برای ایجاد فروشی ثابت موفقیت شمارا در فروش برخط تضمین میکند.

با اجرای بازاریابی هوشمندانه حضورخود را در اینترنت احساس کنید. بهینه سازی برای موتور جستجو را در سایتخود اجرا کنید. بهینه سازی یعنی آنکه کاری کنید تا سایت شما در موتورهایجست و جوی مشهور وب مانند یاهو و گوگل، شناخته شود.

برای این کارباید جنسهای بیشتر، تنوع بیشتر و امکان حضور بیشتری را برای کاربران وبمهیا کنید. کلمات کلیدی مناسبی را به نسبت موضوع صفحات سایت خود ، در تگهای سورس صفحه قرار دهید.

اکثریت خریدارانی که از سایت شما بازدیدمیکنند، آن را در میان سه یا چهار صفحه اول نتایج جستجو یافتهاند.میتوانید برای این کار از شرکتهای متخصص بازاریابی و موتورهای جستجواستفاده کنید یا اینکه خودتان بازاریابی اینترنتی را انجام دهید. با وبسایتهایی که تمامی خدمات و محصولات را دراینترنت ارائه میدهند همکاریکنید. این به افزایش حضور شما در محیط وب برای ارتقاء رتبه سایت درموتورهای جستجو و همچنین ازدیاد مشتریانتان کمک میكند.

جذب مشتری تنها از طریق یک بازاریابی زیرکانه حاصل میشود.