طبق جزئياتي كه به تازگي از سوي بنياد موزيلا انتشاريافته نسخه 4.0فايرفاكس كه ارتقاء بزرگ بعدي اين مرورگر محبوب خواهد بود تا پايان سال2010 منتشر ميشود.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعاتایران،از سایت ایسنا، طبق اين گزارش فايرفاكس 4.0 قرار است بين ماههاياكتبر تا نوامبر 2010 به بازار عرضه شود و مجموعه ويژگيهاي جديدي مانندرابط كاربري ساده و پشتيباني از اشارات لمسي متعدد را بههمراه خواهد داشتالبته به اين مطلب اشاره شده كه جزئيات اعلام شده به صورت طرح طبقهبنديشدهاند و ممكن است تحت تغييراتي قرار بگيرند.امابا عرضه نسخههاي 3.6 و 3.7 فايرفاكس تا قبل از سال 2010 كاربران فعلي اينمرورگر تا آن زمان ميتوانند شماري از تغييرات را تجربه كنند. اين نسخههابهبودها و ويژگيهايي مانند همگامسازي بوك مارك و افزايش سرعت بارگذاريصفحه را عرضه ميكنند. همچنين طبق اعلام موزيلا، در نسخه 4.0 مرورگرفايرفاكس همانند كروم گوگل، هر تب بهصورت جداگانه عمل ميكند.
گفتنياست مرورگر كد باز فايرفاكس بر اساس آمار منتشره با 22.5 درصد سهم پس ازاينترنت اكسپلورر مايكروسافت در بازار مرورگرها در مكان دوم قرار دارد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]