بنياد ويكي مديا با هدف افزايش دقت دائره المعارفآنلاين مشهور خود موسوم به ويكي پديا قصد دارد تحولات جديدي در محتواي آنايجاد كند.بهگزارش بخش خبر شبكه فنآوري اطلاعات ايران،از فارس، در آينده نزديك كاربرانثبت شده و مورد اعتماد اين سايت مي توانند اطلاعات منتشر شده در موردموضوعات مختلف در اين سايت را با استفاده از رنگ از متون دقيق و قابلاعتماد متمايز كنند.
نرم افزار مورد استفاده براي اين كار WikiTrustنام دارد كه توسط بنياد ويكي مديا عرضه خواهد شد. نرم افزار ياد شده توسطچند دانشمند علوم رايانه كه از همكاران ويكي پديا هستند طراحي شده است.
هماكنون اين نرم افزار و امكانات آن در دست آزمايش است و اميد مي رود باطراحي آن امكان انتشار اطلاعات غير دقيق و تاييد نشده توسط برخي كاربرانويكي پديا به حداقل برسد. البته اين نرم افزار نمي تواند به طور مستقيمصحت يك متن را مشخص كند، اما مي تواند عملكرد كاربران را بررسي كند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]