شتابگر سرن تا پایان تابستان آغاز بکار میکند


شتابگر سرن که به دلیل از کار افتادن مگنت 34 در حال تعمیر است که تا پایان تابستان کار خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شتابگر سرن مدتی پیش به دلیل نشت هلییوم به داخل تونل از کار افتاده است.

یکیاز محققان پروژه سرن در گفتگو با مهر نشت هلییوم را موجب کاهش دمای بخشمغناطیسی شتابگر دانست و ادامه داد: محققان با تلاش بسیار موفق شدند دمایاین دستگاه را به صفر مطلق (273 درجه زیر صفر) برسانند و از آنجا که انسانقادر به فعالیت در این دما نیست از این رو محققان با گرم کردن بخشهای موردنظر کار تعمیر بخشهای از کار افتاده را آغاز کردند.

این محقق باتاکید بر اینکه کار تعمیر این شتابدهنده تا پایان تابستان جاری به پایانمی رسد، اظهار داشت: با راه اندازی این شتابدهنده برنامه های مورد نظراجرایی می شود.

وی، سرن (CERN) را بزرگترین مجموعه آزمایشگاهی دنیادر زمینه فیزیک ذرات بنیادی و فیزیک هسته ای دانست و ادامه داد: اینمجموعه عظیم و منحصربفرد در حاشیه شهر ژنو سوئیس در شهر "میرین" در مرزمشترک فرانسه و سوئیس واقع شده است. سرن در 29 سپتامبر سال 1954 میلادیتوسط سازمان اروپایی تحقیقات هسته ای شکل گرفت و در طی این مدت نزدیک 53سال توانسته نقش بسیار موثری در رشد و توسعه علم فیزیک داشته باشد.

ویادامه داد: بزرگترین برنامه کنونی سرن علاوه بر تحقیقات گوناگون در زمینهفیزیک هسته ای و ذرات بنیادی، اجرای پروژه بزرگ LHC یا Large HadronCollider (ابرتصادم گر هادرونى) است که به عنوان بزرگترین پروژه تحقیقاتیجهان شناخته می شود.

ابرتصادم گر هادرون یک شتاب دهنده ذرات باانرژى و پیچیدگى بى نظیر و بى سابقه است که هدف آن ایجاد سیاهچالهمیکروسکوپی است تا در لحظه کوتاهی انفجار بزرگ را که آغاز شکل گرفتنکائنات است را به نمایش بگذارد.