دورترین کهکشان در جهان شناسایی شددورترینکهکشانی که تا به حال در جهان هستی شناسایی شده به همراه سیاهچاله ای عظیمدر ابتدایی ترین بخشهای تاریخ شکل گیری جهان هستی شناسایی شد.


به گزارش خبرگزاری مهر،این کهکشان که وسعتی برابر کهکشان راه شیری دارد در فاصله 12.8 بیلیون سالنوری قرار داشته و میزبان سیاهچاله فوق عظیمی است که ماده درون آن حداقلیک بیلیون بار بیشتر از خورشید است. این در حالی است که جهان هستی سنیبرابر 13.7 بیلیون سال دارد و دورترین اجرام مانند این کهکشان در دورتریننقاط زمان پنهان شده و نور آنها پس از طی این مدت زمان به زمین می رسد.

نکتهشگفت انگیز در اینجاست که کهکشانی به این عظمت زمانی که جهان تنها سنیبرابر یک شانزدهم سن کنونی خود داشته وجود داشته است و سیاهچاله ای یکبیلیون بار عظیم تر از خورشید را در خود جا داده است. اخترشناسان دانشگاههاوایی معتقدند این کهکشان و سیاهچاله اش با سرعتی بالا در جهان اولیه شکلگرفته اند.

رکورد پیشین دورترین کهکشان میزبان به سال 2005 تعلقدارد که کهکشانی در فاصله 12.5 بیلیون سال فاصله به ثبت رسید. دورترینسیاهچاله مجزایی که تا کنون کشف شده نیز در فاصله 13 بیلیون سال نوری بهثبت رسیده و در سال 2007 کشف شده است.

اخترشناسان قادر به دیدنسیاهچاله ها نیستند اما می توانند حضور آنها را به واسطه جرمی که آنها رااحاطه کرده است درک کرده و گرانش آنها را محاسبه کنند. جمع آوری اطلاعاتدر رابطه با کهکشانهای میزبان سیاهچاله های عظیم می تواند برای درک رازطولانی مدت چگونه شکل گیری کهکشانها و سیاهچاله ها بسیار موثر باشد.

تاکنون مطالعه بر روی جهانهای دوردست به دلیل وجود نور کورکننده ای که ازحواشی سیاهچاله ها متصاعد می شود بسیار مشکل بوده و امکان مشاهده نور ضعیفکهکشانها در برابر این نور شدید وجود نداشته است. همچنین بر خلاف سیاهچالههای کوچکتر که پس از مرگ یک ستاره به وجود می آیند، منشا سیاهچاله هایعظیم همچنان ناشناخته باقی مانده است.

بر اساس گزارش ام اس ان بیسی، دانشمندان به منظور مشاهده این پدیده دورافتاده از ابزاری به نام CCDsکه بر روی دوربین تلسکوپ سوبارو واقع در مائونا کی نصب شده بود استفادهکردند.


_________________