ماه فردا شب همراه با خوشه پروین طلوع میکند


شامگاه روز پنجشنبه 19 شهریور ماه خوشه پروین به همراه ماه (قمر زمین) طلوع خواهد کرد که این پدیده در ساعت 22 رخ خواهد داد.


به گزارش خبرنگار مهر،صبحگاه روز پنجشنبه 19 شهریور ماه خوشه پروین به همراه قمر زیبای زمینیعنی ماه طلوع خواهد کرد و منظره ای زیبا را پدید خواهد آورد.

دراین شب خوشه پروین در ساعت 22 و 50 دقیقه طلوع می کند و دقایقی بعد ماه"تربیع" با فاز 64 درصد طلوع خواهد کرد و منظره بیسار زیبایی را ایجاد میکند که این می تواند فرصت مناسبی برای رصدگران برای رصد و عکاسی از اینپدیده باشد.

خوشه پروین، خوشه ای در صورت فلکی گاو است که به"هفت خواهران" نیز مشهور و در لیست مسیه M۴۵ نامگذاری شده است. با نزدیکشدن زمستان برای مشاهده آن در ساعتهای قبل از نیمه شب، بالای سرتان رانگاه کنید. لکه مه آلودی را می بینید که با کمی دقت چند ستاره هم در آن میتوان تشخیص داد. در هوای آلوده شهرهای بزرگ معمولا چهار تا پنج ستارهپروین را می توان دید ولی در شبهایی که آسمان صاف است 6 تا هشت ستاره ازاین خوشه را می توان دید.

نحوه تشخیص خوشه پروین در آسمان پر ستاره

اگرراستای کمربند "جبار" را به سوی شمال غرب آسمان ادامه دهید ابتدا به ستاره"الدبران" و سپس به هفت ستاره درخشان و کنار هم می رسید که تداعی کنندهخوشه انگورزیبا در آسمان است. این خوشه، همان خوشه پروین است. خوشه پرویندارای ستاره های بسیار جوانی هستند که 9 ستاره درخشانتر آن با تلسکوپ بامیدان دید 5/1 درجه قایل رویت است اما رصدگران حرفه ای در شرایط ایده آلرصدی، 14 ستاره این خوشه را با چشم غیر مسلح رصد کردند.

نوع اینخوشه ستاره ای باز و دارای صدها ستاره است. قدر این خوشه 4/1 و مساحت آن120 دقیق مربع و فاصله آن 5/4 سال نوری است. کیهان شناسان جرم کل آن را800 برابر جرم خورشید تعیین کردند و سن این خوشه نیز با استفاده از نمودار"هتسپرونگ راسل" بین 75 تا 150 میلیون سال تخمین زده اند. حرکت فضاییستارگان این خوشه چنان است که این خوشه به سمت جنوب شرق در حرکت است اماما هر 36 هزار سال جابجایی این خوشه را نسبت به ستاره های زمینه به اندازهقطر ماه در آسمان خواهیم دید.

افسانه پروین

برطبق اسطوره های یونانی هفت ستاره درخشان این خوشه در حقیقت دختران اطلسوپلیون (اطلس٬ پسر تیتان که زئوس خدای خدایان برای تنبیه او مجبورش می کندتا کره زمین را بر دوش خود قرار دهد) هستند. اوریون (صورت فلکی جبار یاشکارچی) به دنبالشان بود و برای نجات از دست او به صورت هفت کبوتر درآمدند.