فضانورد عروسکی ساکن ایستگاه فضایی آماده سفر به زمین شد


عروسکشخصیت انیمیشن داستان اسباب بازی "باز لایت یر" هشتمین فضانورد شاتلدیسکاوری خواهد بود که روز پنجشنبه به زمین باز خواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر،فضانوردان شاتل دیسکاوری که در حال حرکت در مدار زمین است روز گذشته شخصیتمشهور کارتونی باز لایت یر را برای بازگشت به زمین آماده کردند. این عروسک30 سانتیمتری بیش از یک سال است که در ایستگاه فضایی بین المللی اقامتدارد.

فرمانده ماموریت دیسکاوری از فضانوردان شاتل خواست بازبینیهای نهایی را به منظور اطمینان از موقعیت مناسب "باز" در شاتل حاصل کنندتا در هنگام حرکت روز سه شنبه دیسکاوری آسیبی به آن وارد نیاید.عروسکاین شخصیت فیلم انیمیشن "داستان اسباب بازی" از سال 2008 در ایستگاه فضایینگهداری می شود اما طی ماموریت اخیر این عروسک برای تصویربرداری و عکاسیبسیار مورد استفاده قرار گرفته است. در برخی از این فیلمها عروسک در کناریکی از فضانوردان که در خواب است قرار دارد. سپس عروسک از دست فضانورد رهاشده و معلق می شود و در نهایت با یکی از دیواره ها برخورد می کند. درفیلمی دیگر "باز" توسط فضانوردی در یک اتاقک شناور و در حرکت است.

ناسااعلام کرده است این فیلمها مصرف آموزشی داشته و این سازمان فیلمهای بازلایت یر در فضا را برای آموزش کودکان و شاید برای ساخت فیلم جدید داستاناسباب بازی مورد استفاده قرار خواهد داد.

سخنگوی کمپانی دیسنیاعلام کرده است پس از بازگشت این عروسک به زمین در اوایل ماه اکتبر درچندین جلسه شرکت کرده و مورد بازدید باز آلدرین، اولین انسانی که به کرهماه قدم گذاشته است قرار خواهد گرفت. به گفته سخنگوی دیسنی باز لایت یراولین فضانوردی است که طولانی ترین دوره را در فضا سپری کرده است.
13فضانوردان واقعی و غیر عروسکی ایستگاه قبل از جدا شدن دیسکاوری ماموریتبزرگ دیگری به عهده دارند. این فضانوردان باید ون متحرکی را که حاوی زبالهها و تجهیزات از کار افتاده است به داخل از دیسکاوری انتقال دهند و پس ازآن برای بازگشت به زمین آماده شوند.

نیکول اسکات فضانوردی که درایستگاه باقی خواهد ماند می گوید در مدت اقامت سه ماهه خود در ایستگاهخانه خود را از مدار زمین نگاه خواهد کرد. وی برای ثبت دیده هایش در فضابسته ای تجهیزات نقاشی آبرنگ به همراه برده است. بر اساس گزارش ام اس انبی سی، وی جایگزین تیموتی کوپرا که از اواسط جولای در ایستگاه اقامت داشتهاست خواهد شد. کوپرا روز پنجشنبه به همراه 6 فضانورد دیگر و "باز لایت یر"به زمین باز خواهد گشت