دانشمند یک روزه فضاپیمای کاسینی شوید / با کاسینیها صحبت کنید
دبیرانجمن صلح آسمانی از برگزاری رقابت بین المللی "دانشمند یک روزه کاسینی"در سطح دانش اموزی در کشور خبر داد و گفت: دانش آموزان با ارسال مقالات دراین رقابت شرکت می کنند و در صورت پذیرش مقاله، کنترل و هدایت فضاپیمایکاسینی را به مدت یک روز در اختیار می گیرد.

محمد جواد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، رقابت"دانشمند یک روزه کاسینی" را رقابتی دانست که در آن دانشآموزان 10 تا 18سال با مقالات 500 کلمه ای خود درباره "زحل" و قمرهایش به رقابت با یکدیگرمی پردازند.

دبیر انجمن صلح آسمانی گفت: پس از گزینش بهترین مقالاتاز مجموع مقالات رسیده از سراسر جهان، فضاپیمای کاسینی در روز یکشنبه 19مهرماه 1388 برابر 9 اکتبر 2009 به عکاسی از سوژه های مورد بحث خواهدپرداخت.

وی با بیان اینکه این رقابت از سوی مرکز پیشران موشک ناسا(GLP) برگزار می شود، افزود: ناسا قصد دارد با برگزاری این رقابت،دانشآموزان را با بخشی از وظایف دانشمندانی که با مقالات و استدالالهایعلمی خود سبب می شوند تا فضا پیماهایی چون "کاسینی" به سوی خاصی از جهانپیرامون ما بنگرد آشنا کند.

ترابی با تاکید بر اینکه این رقابتعلاوه بر ایالات متحده در 34 کشور دیگر جهان برگزار می شود، اظهار داشت:این دوره از مسابقات در آسیا به غیر از ایران در کشورهای پاکستان، ترکیه،عربستان، هند و مالزی برگزار می شود و در اروپا کشورهایی نظیر بلژیک،رومانی، اسپانیا، انگلستان، سوئد، ایتالیا و بلغارستان حضور خواهند داشت ودر آمریکا در کشورهای آمریکای شمالی و همچنین کشورهای ونزوئلا، برزیل وآرژانتین برگزار خواهد شد.

وی به نحوه شرکت دانش آموزان ایرانی دراین دوره از رقابتها اشاره کرد و ادامه داد: طبق قوانین رقابت یک روزهکاسینی، دانش آموزان در سنین 10 تا 18 سال می توانند در این رقابت شرکتکنند از این رو شرکت کنندگان باید دانشآموز سالهای آخر دبستان، راهنماییو یا دبیرستان و پیش دانشگاهی باشند و سن آنها نباید از 18 سال بیشترباشد.

دبیر انجمن صلح آسمانی اضافه کرد: دانشآموزان ایرانی باید مقالات خود را به صورت نوشته شده و تایپ شده به آدرس ایمیل [email:15udb7ry]persiancsfad@gmail.com[/email:15udb7ry]ارسال کنند. مهلت ارسال مقالات تا 14 مهرماه جاری است. مقالات باید در حد500 کلمه و به زبان فارسی یا انگلیسی باشد (زبان مقاله تاثیری در داوریندارد). مقالات بیشتر از 500 کلمه به هیچ وجه بررسی نخواهند شد.

سوژه های مقالات

ترابیبه سوژه های رقابت دانشمند یک روزه کاسینی اشاره و خاطرنشان کرد: سوژه هایمقالات شامل سه موضوع "زحل و حلقه های آن"، "تیتس (یکی از قمرهای زحل) وحلقه های زحل" و تصویر قمر تیتان (دومین قمر بزرگ منظومه شمسی و یکی ازقمرهای زحل) است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت پذیرش مقالات، فضاپیمایکاسینی از سوژه مقاله پذیرفته شده عکاسی می کند. به عبارت دیگر فضاپیمایکاسینی به مدت یک روز در اختیار نویسنده مقاله پذیرفته شده قرار می گیرد.ضمن آنکه به صورت ویدئو کنفرانس می تواند با دانشمندان این فضاپیما گفتگوکند.

آغاز رقابتها در ایران

دبیرانجمن صلح آسمانی با بیان اینکه رقابت یک روزه کاسینی در ایران از روز 14شهریورماه آغاز شده است به مهر گفت: این رقابت تا 14 مهر ماه 1388 ادامهدارد و آخرین مهلت ارسال مقالات، ساعت 24 (به وقت رسمی ایران) روز 14 مهرماه 1388 است.

ترابی همچنین به سابقه ایران در این رقابتها اشارهکرد و افزود: دو سال پیش با ارسال نامه ای به ناسا تقاضای برگزاری اینرقایت به صورت بین المللی را ارائه کردیم که با پذیرش این درخواست، علاوهبر هند و انگلیس، ایران نیز در آن شرکت کرد و امسال نیز طبق برنامهریزیهای مرکز پیشران موشک ناسا این رقابت به صورت بین المللی برگزار میشود.

ماموریت فضاپیمای کاسینی

سیارهزحل با حلقه زیبایی که آن را دربرگرفته و تعداد زیاد قمرهایش از شگفتیهایآسمان و منظومه شمسی است. از این رو هم اکنون فضاپیمای "کاسینی" برایبررسی این سیاره به سمت آن حرکت کرده و در نزدیکی آن قرار دارد.

اینفضاپیما پروژه مشترکی است بین سازمان فضانوردی آمریکا (NASA)، آژانس فضاییاروپا (ESA ) و آژانس فضایی ایتالیا (ASI) که ماموریت آن چهار سال به طولمی انجامد.

از جمله ماموریتهای این فضاپیما بررسی حلقه های زحل،قمرهای این سیاره و جو مغناطیسی پیچیده آن است. دانشمندان امیدوارند بانزدیکتر شدن به زحل اطلاعات بیشتری از جزئیات مربوط به حلقه ها و مغناطیسسپهر و قمرهای یخی آن به دست آید و سئوالات مبهمی که درباره این سیارهوجود دارد را پاسخ دهند. سئوالاتی چون منبع گرمای درون زحل کجا است؟ منشاحلقه های در برگیرنده زحل چیست و رنگهایشان از چه ناشی می شود؟ آیا زحلقمرهای شناخته نشده ای هم دارد؟ چرا قمر Enceladus سطحی صیقلی دارد؟ آیاگداختهای جدیدی حفره های آن را از بین بردهاند؟ سرچشمه مواد ساختمانیتیره که یک سمت قمر Iapetus را پوشانده چیست؟ در جو تیتان (Titan) چهفعالیتهای شیمیایی رخ می دهد؟ و بالاخره سرچشمه متان چه هست؟