فضانوردان چگونه مشق فرزندان خود را تصحیح می کنند!
تمامیفضانوردانی که روز یکشنبه به ایستگاه فضایی سفر کرده اند فرزندانی دارندکه اکثر آنها در دوره تحصیلی ابتدایی مشغول به تحصیلند به همین دلیل اینفضانوردان در تلاشند با شیوه هایی جدید بتوانند با فرزندان خردسال خودارتباط برقرار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،زمانی که نیکول اسکات فضانورد ایستگاه فضایی اولین راهپیمایی اش را درایستگاه بین المللی فضایی انجام می داد می دانست که فرزند هفت ساله اش درحال مشاهده اوست.

بسیاری از مادران شاغل هستند و بسیاری از آنها میدانند چگونه در کنار شغل خود خانواده شان را نیز حفظ کنند اما زمانی کهپدر یا مادری فضانورد باشد چالشها برای حفظ این دو پیچیده تر خواهد شدزیرا اساس چنین شغلی بر پایه ریسک بالا، ارتفاع زیاد و سابقه کاری زیاداست. خانواده هایی که در ارتش و یا تجارت مشغول به کار هستند نیز بامشکلات مشابهی مواجهند که فناوری دیجیتال این مشکلات را با تسهیل ارتباطاتکم رنگتر کرده است.

اسکات ششمین زنی است که برای انجام ماموریتیطولانی مدت به مدت سه ماه در ایستگاه فضایی بین المللی اقامت داشته وهمکار وی مایک بارات دوره ای 6 ماهه در ایستگاه اقامت خواهد داشت. این دوفضانورد شیوه های منحصر به فردی را یافته اند تا با کمک آنها بتوانند بافرزندان خود در ارتباط باشند.

اسکات دستبند زرد روشنی به دست داردکه بر روی آن نوشته شده است "مادر رومان را دوست دارد" وی همچنین تعدادیحیوان عروسکی با خود به ایستگاه آورده و به رومان هفت ساله قول داده ازآنها در هنگامی که در شرایط خلاء معلق هستند عکس بگیرد.

وی معتقداست باید روشی را برای توجه به فرزندان و تقسیم تجربیات با آنها پیدا کرد.استفاده از عکسها و تصاویر ویدئویی از زندگی روزمره در ایستگاه بین المللیمی تواند شیوه خوبی برای برقراری چنین ارتباطی باشد.

به گزارش مهر،بارات نیز فضانورد دیگر ساکن ایستگاه است که پنج فرزند داشته و بافضاپیمای روسی سایوز به ایستگاه سفر کرده است. وی تکالیف خانگی فرزندانخود را از طریق اسکن کردن تکالیف و email دریافت کرده و کنترل می کند. ویهمچنین از طریق خدمات تلفن اینترنتی و تله کنفرانس از فاصله ای دور بااعضای خانواده خود ارتباط برقرار می کند.

حضور خانواده ها در فضاپدیده ای جدید نیست اما ارتفاع زیاد روابط خانواده ها را تغییر داده است.در ابتدایی ترین روزهای ماموریتهای فضایی فضانوردان آمریکای تمامی مرد واز میان خلبانان ارتشی بودند که معمولا از اینکه توانایی برقراری تماس بافرزندان خود را ندارند ابراز پشیمانی می کردند.

اما پس از آنکهشانون لوسید اولین زن فضانورد جهان به فضا قدم گذاشت همه چیز تغییر کرد.وی در سال 1996 از ماه مارچ تا سپتامبر در ایستگاه فضایی میر سکونت داشت.با این حال مشکلات فضانوردان امروزی با داشتن تجهیزات ارتباطی متعدد بسیارکاهش پیدا کرده است.

کدی کلمن دیگر فضانوردی است که تا کنون دوماموریت فضایی را به انجام رسانده است و اکنون در مرحله آموزشی برای آغازماموریتی طولانی تر به سر می برد. دوره آموزشی وی نیازمند اقامت چند ماههکلمن در روسیه است و وی به شیوه های مختلف سعی دارد فرزند خود را ازفعالیتهایش و زندگی روزانه اش آگاه کند. وی همواره میمون عروسکی را بههمراه دارد و در نقاط مختلف جهان به همراه عروسک از خود عکس انداخته وبرای فرزند خود ارسال می کند.

بر اساس گزارش ای بی سی نیوز،سازمان ناسا دریافته است که برای ماموریتهای طولانی تر برای مثال سفر بهمریخ باید اقدامات جدی در رابطه با حفظ ارتباط فضانوردان با خانوادههایشان انجام دهد.