طرحی جدید از هتل فضایی ایستگاه بین المللی ارائه شدمحققانو طراحان کالج لندن به منظور توسعه صنعت توریست فضایی هتلی مجلل را طراحیکرده اند که با شرایط سخت فضا سازگار بوده و می تواند با اتصال به ایستگاهبین المللی فضایی این پایگاه را به مکانی قابل سکونت تر تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،توریسم فضایی و سفرهای گردشی به فضا شاید تا چند نسل آینده با مشکلات وموانع جدی مواجه شود اما این مشکلات نمی تواند طراحان زمینی را از خیالپردازی برای آینده و هتلهای فضایی که برای صنعت توریسم مورد نیاز است بازدارد.

دانشجویان کالج امپریال لندن و کالج سلطنتی هنر در انگلستانهتل فضایی را طراحی کرده اند که به صورت تئوری می تواند به ایستگاه فضاییبین المللی اتصال پیدا کرده و در مدار زمین باقی بماند.

این طرح ازهتل فضایی از اتاقکهایی مستحکم مشابه لابراتوار کلمبوس در ایستگاه فضاییبرخوردار است و می توان با تجهیزات و تکنولوژی کنونی آن را به راحتی تکمیلکرد.

حفظ بهداشت شخصی در فضا همیشه از پیچیده ترین بخشهای اقامتدر فضا بوده است. طراحی سیستم خلا دفع پسماندها و تولید لباسهایی مخصوص کهدیر کثیف می شوند از جمله تلاشهایی است که برای رعایت این نکته انجامگرفته است. این لباسها با استفاده از الیافهای طبیعی به بدن امکان نفسکشیدن داده و از میزان تعریق و نیاز به تعویض لباس خواهند کاست.

درعین حال برای حفظ سلامتی و تناسب اندام توریستها دیواره ای قابل انعطاف رابرای ورزش توریستها طراحی کرده اند. با این حال فضانوردان ایستگاه میتوانند برای ورزش همچنان از تردمیل کولبرت استفاده کنند. همچنین برایانطباق با الگوی خواب و بیداری جدید در این هتل از دیودهای نوری دروندیوارها و فضاهای مختلف استفاده شده و از نوری که از خارج از هتل ساطع میشود استفاده ای نخواهد شد. در عین حال شیشه های خارجی هتل به گونه ایخواهند بود تا جلوی ورود نور طبیعی را بگیرد و به این شکل توریستها با کمکگرفتن از نور طبیعی قابل تنظیم می توانند با الگوهای جدید خواب انطباقپیدا کنند.

هتلها و طرحهای فضایی قبل از آغاز به ساخته شدن باید ازپس مانعی به نام کمبود بودجه بر بیایند. در صورتی که ناسا برنامه خود رابه منظور بازنشسته کردن شاتلها در سال 2010 عملی سازد، توریستهای فضایی کهبه ایستگاه فضایی پا خواهند گذاشت با کمبود جا در فضاپیمای روسی سایوزمواجه خواهند بود زیرا این فضاپیما وظیفه انتقال فضانوردان را به عهدهخواهد گرفت و دیگر فضایی برای توریستها باقی نخواهد ماند.

بر اساسگزارش فاکس نیوز، کاهش یافتن توانایی های انتقال افراد به فضا درفضاپیماها فعالان در زمینه توریست فضایی را نگران ساخته است زیرا فضاییبرای انتقال مشتریان آنها به فضا وجود ندارد با این حال وجود چنین مشکلاتیباعث توقف طراحان کالج لندن نشده است و این افراد قصد دارند با ارائه طرحنهایی از هتل فضایی خود ایستگاه فضایی بین المللی را به مکانی قابل سکونتتر در آینده تبدیل کند.