دستگیری فرد وارد کننده لباس های موهن زنانه


رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا گفت: فرد وارد کننده لباس های موهن زنانه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
بهگزارش آنا، سرهنگ عباس میرایی در جمع خبرنگاران با بیان این که این فرد ازطریق قاچاق، 48 عدد شلوار به کشور وارد کرده بود، افزود: این فرد شلوارهارا از یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس وارد کرده بود که پس از انتشار خبرآن، توزیع کنندگان به جمع آوری آن اقدام کرده بودند.
سرهنگمیرایی با بیان اینکه فرد وارد کننده در جزیره قشم زندگی می کند، گفت: هیچگونه سوء نیتی در وارد کردن این شلوارها برای پلیس اثبات نشده است.
سرهنگ میرایی گفت: فقط سه عدد از این شلوارها در کلانشهر تهران فروخته شده بود که جمع آوری شد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا گفت: این شلوارها مارک های متعددی دارد و هنوز مشخص نیست که در کدام کشور تولید شده است.
سرهنگمیرایی گفت: هرچند برای پلیس ثابت شده است که از این گونه شلوارها در کشوروجود ندارد اما به کلانتریهای سراسر کشور ابلاغ شده است که موضوع راپیگیری کنند.