ايرنا: کامران نجف زاده خبرنگار و مجري واحد مرکزي خبر تهران را به مقصد پاريس ترک کرد.پساز تلاشهاي چندساله نجف زاده در واحد مرکزي خبر و تهيه گزارشهاي وي در بخشخبري 20:30، اخيرا مديران صداوسيما تصيم بر اعزام نجف زاده به پاريسگرفتند.
اين گزارش حاکي است وي جايگزين کريمي خبرنگار سابق اعزامي در پاريس شده و هفته گذشته تهران را به مقصد فرانسه ترک نموده است.
نجف زاده در يکي از آخرين يادداشت هايش در وبلاگ شخصي خود با عنوان "خداحافظ" آورده است:"خداحافظي شايد غمگين ترين شعر جهان باشد."