خوب ببینید اونوقت سر معده های بیچارتون چه بلایی میاره ؟!!!!

حالا هی نوشابه بخورین تا تو آمار بشیم نوشابه خور ترین كشور جهان !!!!!!