رسانه هاي دولتي در چين گزارش كرده اند كه يك پسر چهارده ساله كه براي تركاعتيادش به بازي هاي اينترنتي توسط والدين خود به اردوگاهي انضباطيفرستاده شده بود، در اين مركز به شدت كتك خورده و مجروح شده و اكنون دربيمارستان بستري است.
جراحات اين نوجوان جدي و از ناحيه ريه و كليه بوده است.
موسساين اردوگاه، كه به سبك نظامي اداره مي شود، به بي بي سي گفت مسئولان اينمركز از كتك زدن به عنوان ابزاري براي انضباط بچه ها استفاده مي كنند.
اين موسسه كه در استان سيچوان، در جنوب غربي چين واقع است، در حال حاضر تعطيل است.
اوايلماه اوت يك پسر نوجوان ديگر كه در اردوگاهي مشابه به شدت كتك خورده بود،در اثر جراحتي كه بر او وارد شد، درگذشت. اين حادثه باعث خشم عمومي مردمدر چين شد.
در حالي كه دولت چين هشدار داده است كه اعتياد به اينترنتدر ميان كودكان اين كشور رو به گسترش بوده است، برخي از والدين چيني برايترك اعتياد فرزندانشان و بازپروري آنها، به اين دست از اردوگاه ها متوسلشده اند.
اما گزارشگران مي گويند كه اين اردوگاه ها ثبت نشده اند و نظارت بر آنها ضعيف است.
تخمين زده مي شود كه 10 ميليون كودك چيني به بازي با بازي هاي اينترنتي معتاد هستند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]