شعر جالب و خواندني درباره خوشگل روس

شعر زیر را یکی از دوستان بنده برای من ایمیل کردند که برای شما قرار می دهم. فقط منبع رو نمی دونم.من هلاك تو و خاك زير پاتم، توپولف
من زمين خوردهي جعبه ي سياتم،توپولف
كشتهي تيپ زدن و قـدّ و بالاتم، توپولف
مردهي ريپ زدن و ناز و اداتم، توپولف
قربـون اون نوسانــات صداتم، توپولف
يه كلوم ختم كلــوم بنده فداتم، توپولف

من هواپيما نديدم اينجوري ناز و ملــوس
ميپري پر مي زني روي هوا عين خروس
بذار ايرباس واست عشوه بياد- دراز لوس
بدگِلا چش ندارن ببيننت، خوشگل روس
قربون چشات برم، محــو نيگاتم ، توپولف
يه كلوم ختم كلــوم بنده فداتم، توپولف

مـــا رو ميبري نقـــاط ديدني وقت فرود
گاهي وقتا سر كـــــوه و گاهي وقتا ته رود
مي فرستن همه تا سه روز به روحمون درود
مي خونه مجري سيما واسمون شعر و سرود
چرا ماتم مي گيرن ، مبهوت و ماتم توپولف
يه كلــوم ختم كلــوم بنده فداتم، توپولف

وقتي عشقت ميكشه گاهي با كلّه مي شيني
به جـــــاي باند فرود، توي محلّه مي شيني
يا ميري تــــوي ده و رو سر گلّه مي شيني
زودي مشهور ميشي، رو جلد مجلّه مي شيني
پي گيرعكســــــا و تيتر خبراتم توپولف
يه كلــوم ختم كلــوم بنده فداتم، توپولف


مي خوام از خدا كه يك لحظه نشم از تو جدا
چونكه وقتي باهاتم هي مي كنم يـــــاد خدا
بدون نذر و نيـــاز بــــــا تو پريدن ، ابدا
مي كنم بعد فرود تمــــوم نذرامـــــو ادا
واســه جنّت بليتت گشتــــه براتم، توپولف
يه كلـــوم ختم كلــوم بنده فداتم، توپولف

تو كه هي رفيقــــاي ايرونيتو ياد مي كني
كي ميگه تــــو انباراي روسيه باد مي كني؟
ما رو پيك نيك مي بري، سقوط آزاد مي كني
خدا شــــادت بكنه ، روحمونو شاد ميكني
بري تا اون سر اون دونيا(!) باهاتم، توپولف
يه كلــوم ختم كلــوم بنده فداتم، توپولف