به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان(ایربا) روزنامه وطن، چاپ استانبول با انتشار گزارشی به مقایسه خصوصیاتاخلاقی و رفتاری دو بانوی اول کشور ترکیه یعنی امینه اردوغان، همسر نخستوزیر و خیرالنساء گل، همسر رئیس جمهور پرداخته است.

این گزارش به شرح زیر است:

آیا این دو به هم شبیه اند؟ تفاوت های عمده بین امینه اردوغان و خیرالنساء گل چیست؟آیا نوع نگاه این دو زن به اسلام اختلاف زیادی دارد؟ رفتار اینان در زندگی خصوصی شان چگونه است ...؟

الف- رفتار با همسر

امینهاردوغان روی شوهر خود تاثیر فراوانی دارد؛ کنترل خانواده در اختیار اوست؛به حساسیت در دیدار همسرش با زنان دیگر شهرت دارد! غالبا هم مراقب دیدارهاو عملکرد همسرش است.اما خیرالنساء گل سعی می کند هنگام دیدارهای همسرش عقب تر بایستد؛ او همسرش را کاملا آزاد می گذارد.

ب- دین و سیاست

به اعتقاد کسانی که خیرالنساء گل را از نزدیک می شناسند، او دلبستگی بیشتری به اسلام سیاسی دارد.

امینه اردوغان نیز به ارتباطات روزمره بیش از موضع گیری های ایدئولوژیک اهمیت می دهد.

د- مد و نوع زندگی روزانه

امینه اردوغان با طراحان مد همکاری دارد؛ او تا امروز 8 تا 10 طراح مد لباس هایش را تغییر داده است.اما خیرالنساء گل با طراحان مد کار نمی کند و لباس هایی را برتن می کند که خود می پسندد.

جالب اینکه امینه اردوغان نوع روسری اش را تاکنون بارها تغییر داده و هر بار رنگ آن را روشن تر کرده است.

در مقابل، خیرالنساء گل هیچ گاه نوع روسری اش را تغییر نداده است.

امینه اردوغان کفش هایی به پا می کند که مارک شرکت ایتالیایی استیلتو را داشته باشد؛ کفش های او عمدتا نوک تیز است.خیرالنساء گل ولی کفش های نرم تر را ترجیح می دهد.

ه- روابط اجتماعی

امینه گه گاه با مردان دست می دهد.

اما خیرالنساء گل در ترکیه با مردان دست نمی دهد.او تنها در آمریکا و در جریان دیدارهای رسمی با مردان دست داد ولی در ترکیه از این کار پرهیز می کند.

و- سیاست و مسائل زنان

امینهاردوغان گویی ناظر و مشاور همسر مسئولان و وزرای کابینه است؛ هر کس نسبتبه شوهر خود تردیدی داشته باشد نزد او می رود. او در این خصوص بسیار هشیاراست. دشمن شماره یک مقاماتی است که خارج از محدوده خانواده ارتباطات مشکوکداشته باشند.

او برای این قبیل افراد چون کابوسی ترسناک است. گفتهمی شود امینه اردوغان در تصویب قانون محدود کننده روابط نامشروع در ترکیهنقش اصلی را داشته البته اما وقتی اتحادیه اروپا به این مصوبه واکنش نشانداد، حزب عدالت و توسعه عقب نشینی کرد.

خیرالنساء گل بیشتر علاقمنداست در خصوص آزادی فعالیت زنان باحجاب تلاش کند؛ او پرداختن به مسائلسیاسی، ایدئولوژیک و نظری را بر دیگر مباحث ترجیح می دهد.اما اکنون این سوال مطرح است که آیا تفاوت دیدگاه های امینه اردوغان و خیرالنساء گل می تواند اوضاع ترکیه را تحت تاثیر قرار دهد؟

درپاسخ باید گفت کمی بله و کمی خیر! آن ها در هر صورت همسر کسانی هستند کهامروز سکان جهت دهی به سیاست های کلان ترکیه را در دست دارند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]