بانك «يو.بي.اس» سوئيس در گزارشي گرانترين،ارزانترين، پركارترين، تنبلترين و پردرآمدترين شهرهاي دنيا را اعلام كردكه جزئيات آن منتشر شده است.

به نوشته جمهوري به نقل از «توانا»،براساس مطالعات انجام شده توسط بانك «يو.بي.اس» سوئيس ردهبندي 73 شهربرگزيده در زمينههاي مختلف از جمله ارزانترين گرانترين پرخرجترين وكمخرجترين شهر ميزان كمترين و بيشترين دستمزد و شاخصهاي اقتصادي ديگردر بازه مارس تا آوريل (اسفند تا فروردين) سال جاري بررسي شده است.

لازمبه ذكر است بانك «يو.بي.اس» سوئيس اولين دوره تحقيقات خود را در سال 1350و در ميان 31 كشور انجام داد كه از آن سال به بعد سه سال يك بار اطلاعاتخود را به روز ميكند كه آخرين دوره تحقيقات اين موسسه قبل از سال جاريمربوط به سال 1385 است.

در اين دوره اين تحقيق در بين 73 شهر ازجمله بانكوك (تايلند) بارسلونا (اسپانيا) پكن (چين) دوحه (قطر) دبي(امارات متحده عربي) ژنو (سوئيس) هنگ كنگ (چين) و لندن (انگليس) لس آنجلس(ايالات متحده) ليون (فرانسه) توكيو (ژاپن) و منامه (بحرين) و در شهرهايديگر انجام گرفت و رده بنديهاي مختلفي در شاخصهاي گوناگون براي اينكشورها رقم خورد.

توكيو و سنگاپور گرانترين شهرهاي آسيا، ژنو گرانترين شهر جهان

دراين رده بندي كه براساس 122 قلم كالا و خدمات انجام گرفته است و تحت عنوان« قيمت و درآمد » زوريخ كپنهاك، ژنو، توكيو و نيويورك از جمله گرانترينشهرهاي دنيا معرفي شدهاند.
همچنين ژنو در سوئيس گرانترين منطقه برايزندگي در جهان معرفي شد و ارزانترين مناطق نيز كوالالامپور، ماسيل، دهليو بمبئي اعلام شده است.

در اين رده بندي شهرهاي آسيايي توكيو،سنگاپور، هنگ كنگ، شانگهاي، سئول، تايپه، پكن و بمبئي معرفي شده كه بهترتيب در رتبه 5، 24، 28، 41، 43، ،46 52 و 73 اين ردهبندي هستند كه دراين بين رشد سنگاپور و شانگهاي و افت سئول در گراني قابل توجه است.

در عين حال كه توكيو در بين 5 شهر گران دنيا محسوب ميشود، كارگران در توكيو بيشترين دستمزد را دارند.
همچنينخريداران در توكيو، هنگ كنگ و تايپه بيشترين قدرت خريد در آسيا قرار دارندو سيدني نيز در بين 10 كشور اول از اين لحاظ قرار دارد.

كارگران قاهره پركارترين لندن و ليون كمكارترين

اينتحقيقات كه در بين 73 شهر جهان انجام شده نشان ميدهد كه كارمندان دركپنهاك، زوريخ ژنو و نيويورك بالاترين دستمزد ناخالص را دارند و در قعرجدول شهرهايي مثل دهلي، مانيل، جاكارتا و بمبئي قرار دارد كه ميزان درآمدكارمندان پس از كسر ماليات در اين كشورها يك پانزدهم درآمد كارمند درسوئيس ميباشد.
يك راه ساده براي نشان دادن ميزان خريد نسبي دستمزد استكه ميتواند جايگزين انتزاعي سبد كالا و خدمات باشد در اين مطالعه بررسيشده است كه يك كارگر در تمام سطح جهان به طور متوسط به 37 دقيقه كار نيازدارد تا بتواند يك مكينتاش بزرگ (ساندويج همبرگر فروشگاههاي زنجيرهايفست فود مك دونالد) بزرگ بخرد به 22 دقيقه كار تا بتواند يك كيلو برنجبخرد و 25 دقيقه براي خريد يك كيلو نان زمان احتياج دارد.

در اينتحقيق براي اولين بار كالايي غير از مواد غذايي نيز بررسي شده به طوري كهاگر فردي بخواهد يك آي پاد نانو با 8 گيگابايت فضاي ذخيره سازي كه تقريبادر تمام دنيا تفاوت قيمت خاصي ندارد بخرد در زوريخ و نيويورك به 9 ساعتكار نياز دارد و اين در حالي است كه در طرف ديگر جهان كارگران در بمبئينياز به كار 20 روز كار 9 ساعته دارند تا بتواند آي پود نانو را در آسياخريدار كنند.

مردم جهان به طور متوسط ساليانه هزار و 902 ساعت هرساله كاري كنند به طوري كه اين رقم در آسيا و خاورميانه به ترتيب به دوهزار و 119 و دو هزار و 63 ساعت كار در سال ميباشد.
بر اساس اين تحقيقبيشترين ساعات كاري در بين كشورهاي مورد بررسي در قاهره و سئول است كه بهترتيب دو هزار و 373 ساعت و دو هزار و 312 ساعت كاري در سال است و اين درحالي است كه در پاريس و ليون به مراتب ساعات كمتري را سر كار ميروند. كهبه ترتيب هزار و 582 ساعت كار در سال دارند.

تبعيض فاحش قيمتي بين غرب و شرق اروپا

تغييراتدر بين غرب و شرق اروپا نيز واضح است و در مقايسه 95 كالا و 25 سرويسارائه شده در بين غرب و شرق اروپا 35 درصد تفاوت وجود دارد كه در مقايسهبا تحقيق اين موسسه در سال 1385 سه درصد كاهش داشت.