گزارش خبرگزاری رویترز نتایج یك تحقیق آنلاین بر روی ۳۰ هزار نفر كه به عنوان بخشی از هفته علم استرالیا انجام شد همچنین نشان داد كه افرادی كه رمان میخوانند حافظه قویتری از آنهایی دارند كه رمان نمیخوانند و مصرف زیاد مشروبات الكلی با اشكال در به خاطر آوردن نامها همراه است.
اما نانسی پاچانا متخصص عصب- روانشناسی در دانشكده روانشناسی دانشگاه كوئینزلند
میگوید كه تلویزیون لزوماً برای حافظه بد نیست و بهداشت و رژیم غذایی و سبك زندگی فعال در حافظه خوب تاثیرگذارتر است. دكتر پاچانا گفت:" حافظه شما به وضع مناسب سلامتی شما و سلامت روانی شما بستگی دارد."
در این تحقیق شركتكنندگان در آزمونی شركت كردند كه از روی "آزمون ملی حافظه" اقتباس شده بود و در آن افراد از لحاظ یادآوری فهرست خرید، به یاد آوردن نامها، چهرهها و مشاغل ،حافظه درازمدت، و تعیین تفاوتها میان دو عكس مورد بررسی قرار میگرفتند.
یافته جالب این تحقیق این بود كه د ر آن افرادی كه كمتر از یك ساعت تلویزیون تماشا میكردند در همه آزمونهای حافظه عملكرد بهتری داشتند.
افرادی كه جدول كلمات متقاطع حل میكردند فهرستهای خرید و نامها را بهتر به خاطر میآوردند و آنهایی كه هفتهای یك بار ماهی میخوردند بهتر فهرستهای خرید را به خاطر میآوردند.
دكتر پاچانا میگوید كه داشتن یك ذهن فعال برای عملكرد درست حافظه مهم است و حتی برخی از برنامههای تلویزیونی نیز ممكن است به بهبود حافظه كمك كنند.او گفت:"تماشای تلویزیون یك عمل انفعالی است در حالی كه خواندن عملی فعال است."
البته او افزود كه مسابقات اطلاعات عمومی و برنامههای خبری میتوانند برای ذهن مفید باشند.همجنین وضع سلامتی مانند ابتلا به افسردگی و چاقی،كمخوابی و تحت استرس قرار داشتن و نگرانی هم بر كاركرد فرد در آزمون حافظه موثرند."