دادستان تهران برای یک انبوه ساز مسکن به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور درخواست حکم اعدام کرده است.

بنابرگزارش سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، این انبوه ساز مسکن از11هزار نفر مبلغ بیشتر از 609 میلیارد تومان پول گرفته بود اما پس از چندسال نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.

مدیر عامل شرکت انبوه سازانشفق و نگین غرب متهم شده که باعث "ایجاد نارضایتی تعدادی کثیری از خانوادههای مستضعف و بی بضاعت نسبت به مسئولان و نظام مقدس جمهوری اسلامی" شدهاست.

این شرکت از سوی دادستان به "مقابله با نظام" متهم شده واقدامات مدیر عامل شرکت را "در حد فساد فی الارض تشخیص داده و برای متهممجازات اعدام" تقاضا کرده است.

بنابر گزارشها، این شرکت ابتدا بخشیاز پروژه های خود را سر وقت آماده کرده و تحویل داده است و برای همینمتقاضیان بیشتری برای خرید مسکن به این شرکت اعتماد کرده و در پروژه هایبعدی شرکت مشارکت کرده اند اما این شرکت نتوانسته به تعهدات خود بهخریداران عمل کند.

پیش فروش مسکن از گذشته وجود داشته اما درسالهای اخیر به دلیل افرایش شدید قیمت و نداشتن توانایی مالی کافیمتقاضیان این شیوه خرید مسکن رونق گرفته است.

شیوه کار به این شکلاست که متقاضیان مبالغی را به عنوان پیش خرید در اختیار سازنده مسکن قرارمی دهند و سازنده در طول دوره های مشخصی در حین ساخت، مبالغ دیگری را نیزاز خریدار دریافت می کند و در نهایت منزل مسکونی ساخته شده را در اختیارخریداران قرار می دهد.

با گسترش خرید مسکن به شیوه "پیش خرید"مواردی زیادی نیز پیش آمده که سازنده نتوانسته در موعد مقرر و با شرایطیکه از پیش تعیین کرده بود، کار را به پایان برساند.

بخشی از مشکلاتبه وضعیت اقتصادی نظیر بالا رفتن مداوم قیمت مصالح ساختمانی و موارد دیگربر می گشت و باعث افزایش شدید قیمت می شد و سازنده دیگر قادر نبود با پیشبینی اولیه واحدهای ساختمانی را به پایان برساند، برای همین مجددا ازخریداران درخواست می کرد که پول بیشتری بپردازند.

اختلافاتی از ایندست بسیار اتفاق افتاده و پرونده های زیادی در دادگاهها در این زمینهتشکیل شده است. در این میان بسیاری نیز به قصد کلاهبرداری، شرکت هایی رابرای ساخت واحد مسکونی تشکیل می دادند و بعد از گرفتن پول از مردم، یکبارهناپدید می شدند.

به نظر می رسد که این اولین بار است که دادگاهی در ایران برای مدیر یک شرکت انبوه ساز مسکن درخواست حکم اعدام کرده است.

مشکل تامین مسکن


این اقدام در حالی صورت گرفته است که به دلیل بنابر گزارشها ساخت مسکن در ایران به شدت کاهش پیدا کرده است.

محمدسعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی گفته است که صدور پروانه های ساختمانی درفروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته 42 درصد کاهش یافته است.

گزارشبانک مرکزی ایران نشان می دهد که از اواخر نیمه اول سال گذشته به دلیلرکود در بازار مسکن، صدور پروانه های ساختمانی رو به کاهش گذاشته و در فصلپائیز تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده به حدود 30 هزار دستگاه رسیدهدر حالی که این رقم در بهار سال گذشته بیشتر از 50 هزار دستگاه بود.

رکوددر بازار مسکن در شرایطی اتفاق افتاده است که تقاضا به مراتب بیشتر ازتولید است و بین عرضه و تقاضا شکاف عمیقی وجود دارد. برآوردها از کمبود سهمیلیون واحد مسکونی در ایران حکایت دارد و هر ساله نیز خیل عظیمی به جمعمتقاضیان مسکن افزوده می شوند.

در طول سال های گذشته به طور متوسطحدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده است در حالی که بر اساسبرنامه باید سالانه بیشتر از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شد.

باتوجه به جمعیت جوان ایران، پیش بینی می شود که تقاضا برای مسکن در چند سالآینده افزایش پیدا کند. بنابر برآوردهای بانک مسکن ایران، در سال گذشتهاین کشور یک میلیون و 355 هزار واحد مسکونی نیاز داشته است و این رقم درسال 1391 به بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد خواهد می رسد.

برخیکارشناسان، برنامه های اقتصادی دولت در چند سال گذشته را عامل افزایش قیمتمسکن و رکود فعلی این بازار می دانند، اما می گویند معضل اصلی فاصله زیادتولید و تقاضای مسکن است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]