با عرض پوزش و معذرت خدمت دوستان و بازديدكنندگان گرامي به اطلاع برسانم كه :
طي روند حذف تاپيكهاي اضافه توسط يكي از دوستان مدير متاسفانه تاپيكهاي اساسي سايت من جمله قوانين و مقررات انجمن نيز حذف شدند ولي مجددا بنده انها را ارسال كردم...