تست ترانزیستور های دارلینگتون دیود دار


دراین مطلب قصد دارم که چگونگی تست ترانزیستور های دارلینگتون دیود دار کهگونه خاصی از نرانزیستور های BJT هستند رو براتون شرح بدم.

ترانزیستورهای دارلینگتون گونه ایی از ترانزیستور هستند که به منظرو بالا بردن Bبتای آنها دو ترانزیستور رو به صورت مستقیم با یکدیگر کوپل می کنند.
البتهمشکلاتی در این کوپلاژ بوجود می آید( مثل از بین رفتن ثبات حرارتی) اما باعنایت به تکنولوژی آنها رفع شده اند و امروز ه در مداراتالکترونیک کاربرد فراوان دارند.
ترانزستور های معمولی دارای 3 پیوندهستند اما دارلینگتون ها دارای 6 پیوند و 2 پیوند هم به دلیل داشتن یکدیود! یعنی در واقع 8 پیوند ! اما طریقه تست آنها زیاد سخت نیست فقط کمیدقت میخواهد.

زوج دارلینگتن ها یا از نوع P هستند یا از نوع N که اکثر از نوع N در بازار یافت و استفاده میشود. ترانزیستور مثل D1825 یک سیلیسیومی منفی دیود دار هست. ترانزیستور D 20 25 یک ترانزیستور عادی دیود دار هست!

در این روش هم نحوه تست دارلینگتونها رو یاد میگیریم و هم ترانزیستور های دیود دار.

تست ترانزیستور های دارلینکتون دیود دار منفی:
پایههای دارلینگتون دیود دار را باید از کتاب قطعات ( معروف به دوجغدی) پیداکنید. البته پیدا کردن اونها هم اصول خاصی داره که در یک تاپیک دیگه میگمخدمت دوستان.

پایه بیس B / کلکتور C 1و2 / امیتر
برای تست ترانزیستور دارلینگتون منفی , پراب قرمز اهمتر دیجیتال رو به بیس وصل کنید.( رنج اهمتر روی 2000 اهم باشد) منفی رابه امیتر بدهید. باید مقاومتی نشان بدهد حدود 300 / 400 اهم تا 1000 اهم!پراب ها رو بر عکس کنید ! نباید هیچ مقاومتی نشان داده شود. (اتصال باز)
به حالت قبل بر گردید! مثبت اهمتر به بیس و منفی به کلکتور باید مقاومت داشته باشید! به همان مقادی قبل!

حالا قسمت اصلی تست اگر مثبت رو به امیتر بدهید و منفی رو به کلکتور باید مقاومت داشته باشید! اما در حالت برعکس خیر نباید هیچ مقاومتی نشان داده شود! (اتصال باز) در این صورت دارلینگتون دیود دار شما سالم هست.

وجود هر گونه شورت کات Short cut یا اتصال کوتاه و یا اتصال باز به جز دو مورد یاد شده نشان از معیوب بودن دارلینگتون دیود دار شما هست.

اگر دارلینگتون دیود نداشته باشد طریقه تست آن مثل bjt معمولی هست.

اگر تراتزیستور شما bjt عادی بود اما دیود داشت مثل D2025طریقه تست مثل BJT عادی هست فقط مثبت رو به امیتر و منفی رو به کلکتورآن بدهید باید مقاومت نشان دهد و در حالت برعکس خیر نباید نشان دهد. در این صورت ترانزیستور عادی دیود دار شما سالم هست.


نویسنده : سامان مردانی

حق مطلب برای سایت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] محفوظ است.


عکس: SAMAN

از راست به چپ : دارلینگتون منفی دیود دار / دارلینگتون منفی دیود دار / bjt دیود دار

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]