تا حالا شاید اسم Kidzui را شنیده باشید. سایتی کهاینترنت را در اختیار کودکان قرار میدهد. در حقیقت این سایت محیطی فانتزیشبیه به یک مرورگر به کودکان میدهد که در آن میتوانند به کارهای مختلف وجذاب مناسب ردی سنیشان بپردازند. مهمترین شعار این سایت امنیت محتوا برایکودکان است. اما مطلبی که امروز قصد بررسی آن را داریم، مربوط به سرویسیاست که این سایت جدیداً راهاندازی کرده است.ZuiTube نام سرویس جدید این سایت میباشد که همانند سایت یوتیوب ویدئوهایی را برای نمایش در اختیار کودکان قرار میدهد.
اینسایت تمامی ویدئوهای خود را از سایت یوتیوب می آورد با این تفاوت که ابتداتوسط والدین و معلمین مورد بررسی قرار گرفته و ف_*ل_ن*__ر میشوند سپس درسایت وارد میشود.
ویدئوهای ZuiTube در دستهبندیهای مختلفی از جمله:کارتون، فیلم، سرگرمی (طنز)، حیوانات و ورزشی قرار میگیرند که بالغ بر۶۰.۰۰۰ ویدئو بر روی ۶۰۰۰ کانال میباشند. یکی از ویژگیهای جذاب این سایتبرای کودکان میتوان به توانایی ساخت کانال و تگگذاری بر روی ویدئوهااشاره کرد. تگهایی که کمک زیادی برای یافتن ویدئوهای مورد نظر می کند.
طراحیاین سایت بسیار خلاقانه بوده به نحوی که با گرافیکی بسیار ساده و فانتزی،سعی بر آن شده است که کودکان بتوانند به راحتی در این سایت فعالیت کنند.یکی از ویژگیهای بارز این سایت، جستجوی آن میباشد. ابزارهایی برای اینکار نیز تعبیه شدهاست نظیر: غلط یابی کلمات به صورت اتوماتیک و اصلاحآنها، استفاده از سیستم پیشنهاددهی در هنگام جستجو (Suggestions) وامکانات متوع دیگر که دست به دست هم محیطی مناسب برای کودکان را فراهمآورده است.همچنین امکان اشتراکگذاری ویدئوها نیز در ZuiTube فراهممیباشد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]