[JUSTIFY]شهر زیبا و تاریخی ونیز در شمال ایتالیا، بزرگترین شهر بدون خودرو و کامیون در اروپاست.[/JUSTIFY]

[JUSTIFY][JUSTIFY]بهگزارش واحد مرکزی خبر از ایتالیا، تمامی وسایل نقلیه عمومی و خصوصی در اینشهر که بر روی آب ساخته شده است قایق هستند و تنها گزینه دیگری که برایجابجایی مردم وجود دارد، پیاده روی است. حتی نیروهای آتش نشانی و پلیس همبرای انجام وظایف خود از انواع قایق های موتوری استفاده می کنند. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اینشهر تاریخی سال هاست که با آرامی در حال فرو رفتن به زیر آب دریاست و تاامروز طرح هایی که برای جلوگیری از غرق شدن این شهر ارائه شده، کار سازنیست. یک شهروند ونیزی گفت : بسیاری از اهالی ونیز به دلایل مختلف این شهرزیبا را ترک می کنند ، از مهمترین این علل رطوبت زیاد هوا و بالا آمدن آباست که موجب می شود در طبقات هم کف منازل و همچنین مغازه ها همواره آب جمعشود. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]یکیدیگر از اهالی ونیز گفت: ما اهالی ونیز به شدت از مشکل بالا آمدن آب رنجمی بریم. زمانیکه سطح حداکثر یک متر بالا می آید،قابل تحمل است اما بیش ازاین میزان، مشکل آفرین می شود و تمام اجناس مغازه داران به زیر آب می رود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ویمی افزاید : مشکل آب گرفتگی سطح شهر ونیز فقط منحصر به زمستان نیست و مادر تمام فصول سال چکمه های بلند خود را برای رفت و آمد در خیابان ها دردسترس قرار می دهیم که وقتی آژیر بالا آمدن آب به صدا در می آید آنها رابه پا می کنیم[/JUSTIFY][/JUSTIFY]