سنندج - خبرگزاری مهر: حمام شیشه سنندج که یکی ازآثار تاریخی و از یادگارهای دوره قاجاریه در سنندج است امروز در میان سوءمدیریت ها غزل خداحافظی سر می دهد.
به گزارش خبرنگار مهر در سنندج،سنندج را شهر تاریخی می دانند به این دلیل که اگر گذرت به کوچه پس کوچههای آن بیافتد آثار تاریخی و معماری های اصیل ایرانی خودنمایی می کنند وتاریخی بودن مرکز استان کردستان که در گذشته های نه چندان دور آن را "سنهدژ" می گفتند، به اثبات می رساند.
داستان این روزهای این شهر تاریخینیز جای بسی تامل دارد، آثاری که دستان اساتید هنرمند و همه فن حریفی کهصدها سال قبل آن را خلق کرده اند، امروز توسط ما آدمهایی که غرق در صنعت وتوسعه شده ایم در معرض خطر تخریب و فراموشی قرار گرفته اند.
اما داستانحمام های شهر تاریخی سنندج شهره خاص و عام است و محال است گردشگری بهسنندج بیاید و از بازدید حمام های تاریخی آن صرف نظر کند، حمام هایی کهامروز هر چند به رغم سوء مدیریتها به مرز فراموشی می روند اما دیدنشاهکارهای گچبری و طاق و طاقچه های آنان بسیار جذاب و فراموش نشدنی است.
اگراین روزها گذرت به بلوار کردستان که یکی از محله های قدیمی شهر سنندج رابه نصف تقسیم کرده بیافتد، تابلوی سبز رنگ به چشمت می آید که در چهار سطراطلاعاتی هر چند اندک در مورد حمام شیشه سنندج را به رهگذران عرضه میدارد، تابلویی رنگ و رو رفته که به نظر می رسد که از چندین سال قبل که نصبشده تاکنون کسی زحمت تمیز کردن آن را به خود نداده تا همانند صاحب اثر اوهم در این شهر تاریخی احساس غربت نماید.
حمام شیشه سنندج کمی پائین تراز حمام دو خزینه است که مسئولان این روزها مشغول مرمت و بازسازی آن هستندو در دامن قلعه تاریخی سنندج که البته امروز تنها نامی از آن باقی مانده،واقع شده است.
در حالی که تنها 30 سال قبل و در ساعات ابتدایی روز حمامشیشه میزبان هزاران سنندجی بود تا تن خود را به آب بسپارند و در میان اینشاهکارهای معماری تنی بشویند، اما امروز به غیر از سر و صدای دست فروشاندیگر خبری از هیاهوی حمام شیشه در میان نیست و حمام شیشه هر روز چشمانتظار است تا شاید رهگذری اندک نظری به وی بیاندازد و در میان دغدغه هایبی شمارش شاید حسرتی به دل راه دهد.
اینحمام تاریخی در حالی امروز به چنین وضعیتی دچار شده که سال 83 به صورتکامل مرمت شد و قرار شد که به عنوان یکی از آثار تاریخی این دیار کهن موردبازدید گردشگران و علاقمندان قرار گیرد ولی تنها یک سال بعد از مرمت، دربحمام شیشه برای همیشه بسته شد تا امروز با توجه به عبور کانال فاضلابسنندج از اطراف آن در معرض نابودی کامل قرار گیرد.
در طول چهار سالاخیر برنامه های مختلفی برای استفاده از حمام شیشه در نظر گرفته شد و حتیزمانی قرار بود که این مکان به عنوان موزه دائمی عکس کردستان راه اندازیشود اما امروز تمامی دغدغه این حمام تاریخی در این است که خود را از مرگحتمی و نابودی کامل نجات دهد.
اما نکته جالب در مورد این اثر تاریخیجایی است که به رغم ثبت ملی اثر به شماره 2839 در فهرست آثار ملی کشور، برسر مرمت آن بین شهرداری و شورای شهر سنندج دعواست و اینکه چرا سازمانمیراث فرهنگی کردستان در این قضیه دخالت نمی کند، جای سوال است.
ازتابلوی نصف و نیمه سد درب حمام می توان میزان اهمیت این اثر تاریخی برایمسئولان را به روشنی درک کرد، تابلویی که قرار بوده نام و مشخصات حمام رابه رهگذاران معرفی نماید بعد از گذشت چهار سال هنوز نصب نشده است.
هرروز بخشی از گچ و گل روی دیوارهای حمام شیشه فرو می ریزد و اگر این روندادامه داشته باشد بدون شک باید منتظر تخریب کل دیوارها بود.
درورودی حمام این روزها به محلی برای شب گذرانی معتادان و افراد بی سرپناهتبدیل شده و هر شب این مکان مملو از افرادی است که در دامان این اثرتاریخی کردستان شب را به روز می رسانند.
اماجدای از فراموش شدن این اثر، عبور کانال فاضلاب شهر سنندج از نزدیکی آنباعث شده تا آب به دیوارهای آن نفوذ پیدا کرده و هر روز بخشی از دیوارهایحمام تاریخی شیشه از بین برود که با توجه به این وضعیت و در صورتی که چارهای اندیشیده نشود باید تا سال آینده منتظر تخریب کامل این اثر بود.
حوضهای وسط حمام هم به محلی برای جمع آوری آب فاضلاب مردم سنندج تبدیل شده ووقتی آن را به چشم می بینی در مقابلش زبانت کم می آورد و حسرت خوردن همرنگ می بازد.
پشتبام حمام شیشه هم محلی است برای انبار وسائل و ضایعات اضافه مغازه هایاطراف که بدون هیچ گونه دردسری آنچه را که بخواهند در این مکان نگهداری میکنند.
ساختو سازهای اطراف این اثر باستانی هم هر روز بلند تر می شود تا در سال آیندهپیدا کردن آدرس حمام شیشه البته در صورتی که اسمی از آن باقی بماند برایدوستداران میراث فرهنگی نیز مشکل باشد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]