نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: ماجرای تجاوز جنسی به لطفعلی خان زند و همسر باردارش

 1. #1
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  ماجرای تجاوز جنسی به لطفعلی خان زند و همسر باردارش

  تجاوز جنسی به لطفعلی خان در برابر خان قاجار
  ویرا در حالیکه در نبرد با دشمنان زخمهای سختی را بر بازو و پیشانی برداشتهبود به کرمان نزد خان قاجار بردند. او که خون بسیاری را از دست داده بودبا همان حال نزار در برابر آغامحمد خان ایستاد و بدو سلام نداد و وی راخوار داشت.آغامحمد خان نیز دستور داد که اصطبلبانانش که از ترکمانان بودند وی را مورد تجاوز جنسی قرار دهند.فردای آن روز وی را باز به پیش خان قاجار آوردند در حالیکه دیگر هوشی درتن نداشت و آب هم بدو نداده بودند و وی را بر روی زمین میکشیدند.به گزارشتاریخنویسان خان قاجار با نیشخند بدو گفت که: هان لطفعلی خان! هنوز همغرور داری؟ واپسین شاه زند که دیگر توان سخن گفتند نداشت تنها سرش را بالابرد و با خشم بدو نگریست.این ایستادگی خان قاجار را به خشم آورد و دستورنابینا کردن او را داد.برخی نیز نوشتهاند که او با دستهای خود چشمهای ویرا از کاسه بیرون کشید.در باره چگونگی کور کردن وی نیز برخی بر این باورندکه چشمهایش را از کاسه بیرون آوردند و برخی نیز چنین گزارش دادهاند کهمیل داغ بر چشم او کشیدند.همچنین برخی تاریخنویسان گفتهاند که دست و پایوی را نیز به دستور خان قاجار بریدند.

  مرگ
  لطفعلیخان را آغامحمد خان پس از آن که با خود در شهرهای گوناگون ایران گرداند وبه نشانه پیروزی پیکر نیمه جانش را در برابر دیدگان میردم نمایش داد بهتهران برد و پس از چندی که وی را آزار و شکنجه بیشتر داد دستور کشتنش راداد.مرگ وی را به روش خفه کردن نوشتهاند.پارهای هم بر این باورند که اوخودکشی کرده است.پیکرش را در امامزاده زید در بازار قدیمی تهران به خاکسپردند.امروزه سنگ گوری بر خاکش نهادهاند که خرجش را بازاریان تهرانپرداخت نمودند.

  رفتار آغامحمدخان با بازماندگان واپسین شاه زند
  دستوردیگرش بیرون کشیدن استخوانهای کریم خان زند،بنیادگذار پادشاهی زندیان ازآرامگاهش بود،وی استخوانهای نخستین زند را به تهران برد و دستور داد که درزیر پلههای کاخش جایی که همیشه از آن گذر میکرد خاک کنند تا همیشه بر آنپای نهد.این استخوانها تا پادشاهی رضاشاه پهلوی در همانجا ماند تا در زمانپادشاهی او استخوانها را با احترام بسیار از خاک بیرون آوردند و در جاییدیگر به خاک سپردند.
  سپس دستور بازداشت و زورگیری داراییهای زندیان ووابستگان آنها را داد و آنگاه شاهزادگان و شاهدختان زندی را با خواریبسیار یکجا گرد آورده و به سوی استرآباد کوچاند.چنین مینماید که سرنوشتشومی بر آنها رفته است،برای نمونه دختر کریم خان زند را به زور به یکقاطرچی شوهر دادهاند،ولی روی هم رفته به دلیل سانسور دستگاه قاجار آگاهیدرستی از سرنوشت همه آنها نداریم. پسران لطفعلی خان فتحالله خان وخسرومیرزا نیز اخته شدند و مانند بردگان به فروش رسیدند. خسرومیرزا را پساز اخته کردن کور نمودند و به بردگی قاجارها گماشتند. به دستور خان قاجار سپاهیانش به شاهدخت مریم همسر لطفعلی خان تجاوز کنند.
  آغامحمدخان همچنین مردم کرمان را نیز به گناه یاری دادن به لطفعلی خان جزای سختیداد،به فرمان او هفتاد هزار جفت چشم از مردان این شهر درآوردند و به زنانتجاوز کردند و آنان را چون بردگان فروختند و نه روز تمام این فاجعه دنبالهداشت و در این دو روز تا توانستند از این شهر کشتند و بیسیرت کردند وویران کردند و به آتش کشیدند و به بردگی بردند چنانکه کرمان تا سالهاآبادی نیافت.به گزارش تاریخنویسان هشت هزارتن زن و کودک کرمانی راسپاهیانش به بردگی فروختند.همچنین به سبک مغولها فرمان داد تا از سر اسیراجنگی کلهمنارهایی برای یادبود بسازند که تا سالها به جا بودند.
  همچنیندر برخورد با سربازان وفادار به لطفعلی خان دستور داد که گوششان را بریدندو چشمشان را از کاسه بیرون کشیدند و از فراز کوه به پایین پرتشانکردند.همچنین گروهی از وفاداران به واپسین شهریار زند را گرد آورد وشمشیرهایشان را بدان پس داد و گفت اگر میخواهند زنده بمانند باید با همبجنگند،ولی آنها شمشیرها را به سوی خود برگرداندند و خودکشیکردند.نامدارترین سردار لطفعلی خان زال خان نام داشت.همچنین منشی شاه جوانرا که میرزا محمدخان کاشانی نام داشت فرمان داد تا چشمش را درآوردند ودستش را بریدند.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 2. #2
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: ماجرای تجاوز جنسی به لطفعلی خان زند و همسر باردارش

  مزار و تصویری از لطفعلی خان که از او به عنوان یکی از زیباترین پادشاه ایران نیز یاد شده است

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 3. #3
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: ماجرای تجاوز جنسی به لطفعلی خان زند و همسر باردارش

  لطفعلی خان در فرهنگ توده

  از آنجا که وی دارایویژگیهای همهپسندی چون زیبایی، دلاوری، تسلیم ناپذیری و ایستادگی بیش ازاندازه داشت و با دغاکاریها و بداقبالی و ناکامی و سرانجام شکنجه ددمنشانهو مرگ رودر رو شده بود در نزد مردم به شخصیتی افسانهای همچون چهرههایشاهنامهای تبدیل شدهاست.برای او تصنیفهایی سروده شدهاست که در دل مردمزنده مانده و جهانگردان نیز حتی از آنها یاد کردهاند.بخشی از یکی از اینتصنیفها را که در میان کرمانیان ساخته شده و مردم سالها آن را میخواندنددر زیر میآید:
  هر دم صدای نی میاد آواز پی در پی میاد

  لطفعلی خانَم کی میاد؟ روح و روانم کی میاد؟


  امروزه نام لطفعلی خان در برخی شهرها بر خیابانهایی نهاده شدهاست، به ویژه در شیراز خیابانی به نام او نامگذاری شدهاست.

  غران
  غراننام اسب نامدار لطفعلی خان بود(بعلت رنگ سیاه اسب). نژاداین اسب نامشخصاست که بارها جان ارباب خود را در نبردهای گوناگون رهانیده بود. این اسبتند و تیز سیاه رنگ بود و بر پیشانیش لکهای سپید به مانند یک ستاره داشت.گریز لطفعلی خان از میان سپاه قاجارها در رویداد تاختن بر کرمان تنها بایاری غران شدنی گردید و چنانکه پیشتر گفته شد او فاصله میان کرمان تا بمرا در بیست و چهار ساعت پیمود. سرانجام هنگامی که در بم لطفعلی خان براسبش نشست تا از مهلکه بگریزد دشمنان پاهای پشت این اسب را بریدند، حیوانبه زانو میافتد ولی سوارش که از سرنوشتش آگاه نبود او را هی کرد، اسب رویپای بریدهاش میایستد ولی از درد تاب نمیآورد و به زمین میافتد.دیدنصحنه قطع شدن پاهای غران شاه جوان را متاثر کرد.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۰۵ شهریور ۸۹, ۱۶:۱۰
 2. سازمان بازرسی:مخابرات هنوز تخلف میکند
  توسط HRG در انجمن خدمات و سرويسهاي مخابراتي
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۵ خرداد ۸۹, ۰۰:۵۴
 3. دکتر حسن عباسی مهمان سری جدید دیروز امروز فردا
  توسط HRG در انجمن صدا وسیما و رسانه ها
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: دوشنبه ۰۶ اردیبهشت ۸۹, ۲۰:۱۲
 4. مهلت بررسی شکایات انتخاباتی پنج روز دیگر تمدید شد
  توسط ارسطو در انجمن اخبار ويژه انتخابات ايران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۳ تیر ۸۸, ۱۹:۵۴
 5. سی دی نصب ویندوز xp را ویرایش و آن را لاغر کنید
  توسط SAREH در انجمن اموزش کاربردی نرم افزار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۳۱ شهریور ۸۷, ۰۱:۱۹

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •