نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: ابزارهای شکنجه در قرون وسطی!

 1. #1
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  ابزارهای شکنجه در قرون وسطی!

  این همه استعداد در زجر دادن واختراع وسایل عجیب و غریب برای کشتن همنوع، حیرت آور است؛ استعدادی که فقطاز اروپاییهایی قرون وسطی برمیآید.
  «برزخمهایش، سرکه و نمک بریزید»، «او را در دیگ بجوشانید». «سیخ رابیاورید»، «سرب را در حلقش بریزید»، «و را جلوی توپ ببندید»؛ تاریخ پر استاز این جور دستورهای خفن. آن هم دستورهایی که یک همنوع علیه همنوع دیگرشمیدهد، برای این که زجرش بدهد و از طرف حرف بکشد یا وادار به حرف زدنشکند. خلاقیت در انواع شکنجهها و تنوع در آنها، نشان میدهد بنی بشر کلا ًدنبال کارهای تازه بوده تا همه را مقر بیاورد؛ در یونان. روی زخمها نمکمیپاشیدند. در اسپانیا ریختن سرب داغ در حلق و گوش و بینی عادی بود. ازهمه خفنتر در انگلیس بود که مجرم بدبخت را تحویل کارآموزان دانشگاه جراحیمیدادند. دانشجوها هم از خدا خواسته، طرف را زنده زنده پاره پارهمیکردند. آخر سر هم جلو چشمهای طرف، دل و روده اش را میدادند سگ بخورد!طبیعی بود اگر طرفمان مبات میشد، میمرد، کباب کردن، سوزاندن، بریدن گوشو دماغ و زبان، کشیدن دندان، کندن پوست، در آوردن چشم و کشیدن روی زمین همکه دیگر چیزهای دم دستی بود. شکنجه در تمامی ادیان الهی، مغایر اصل بدیهیکرامت انسانی است. برای همین، همیشه و همه جا این جور کارها محکوم شده.
  بااین حال، بازار شکنجه این روزها حتی در دورهای که آن را عصر جدیدمیدانیم ادامه دارد؛ حتی با وجود معاهده منع شکنجه (کلا ً سازمان مللیهافکر میکنند هر معاهدهای را علم کنند، مشکل حل میشود) و کلی قوانین بهاصطلاح دموکراسی محور، هنوز حتی در کشورهایی که ادعای متمدن بودن دارندهم، آن قدر بازار شکنجه داغ است که با همه لاپوشانیها، گاهی وقتها ازراه عکسها و بلوتوثها، تصاویر هولناکی به بیرون درز میکند؛ مثل ماجرایابوغریب.


  چرخ کاترین (چرخ شکننده)
  احتمالاً قدمت این روش شکنجه به همان اوایل اختراع چرخ به وسیله بشر میرسد. دراین روش طرف را به یک چرخ درشکه که انصافا ً چیز گنده و یغوری بوده،میبستند، سپس چرخ درشکه مورد نظر را به حرکت درآورده و یارو را خوب قلمیدادهاند. (احتمالا ً بعدها میکسر هم توسط یکی از قربانیان جان سالم بهدر برده از این دستگاه، اختراع شده.) بعد هم که چرخ دور گرفت، سعیمیکردند با چوب سرعت چرخ را بگیرند.
  طبق قوانین فیزیک، میزان ضربه دراین روش به اندازه شتاب چرخ و نیروی گریز از مرکز آن بستگی دارد و البتهمقاومت فرد استفاده کننده. این وسیله در انگلیس و روسیه خیلی طرفدار داشتهاست.


  چهار میخ
  این وسیله علاوه بر این که میتواند یک وسیلهشکنجه مفید و مؤثر باشد، میتواند به عنوان مسابقه «بکش بکش» هم مورداستفاده قرار بگیرد. روی این شبه تخت، 4 دست و پا را میبستند و با 4 اهرمکه هر کدام دو به دو و به صورت ضربدری به یک سمت حرکت میکردند، آنها رامیکشیدند.
  بسته به سرتق بودن طرف، میزان کشیدگی این اهرمها بیشتر وبیشتر میشد تا بالأخره از یک جایی، بدن طرف شروع به شکاف و پارگی کند.اسم خاص این دستگاه Rack است که معنیاش میشد به شدت کشیدن و عذاب دادن.

  اینسیستم هیجان انگیز از پرطرفدارترین ابزار شکنجههای کششی در اروپای 500سال قبل بود و آدمهای معروفی با آن توفیق سفر به آن دنیا را پیدا کردهاند. ویلیام والاس، (جنگجوی ایرلندی که فیلمش را هم دیده ایم _ همان فیلم«شجاع دل» که مل گیبسون والاس بود) _ یا جان کوچولو، رفیق رابین هود_ همانخرس گنده کارتون رابین هود _ از معروفترین قربانیان این وسیله بوده اند.
  روششکنجه کفار در صدر اسلام هم نسخه بدوی همین چهار میخ بود که به جای اهرم،اعمال فشار به صورت دستی انجام میشد. سمیه مادر عمار یاسر و اولین زنشهید در اسلام به همین روش شهید شد.


  صندلی یهودا
  نوع دیگریاز روشهای شکنجه، «صندلی تفتیش عقاید» است که گلاب به رویتان خیلینمیشود درباره نحوه عملکردش شرح و توضیح مفصلی داد. نحوه کار به این شکلبوده که فقط گردن، دستها و پاهای متهم را با طناب به سقف میبستند.
  اینصندلی در آلمان و اسپانیا کاربرد داشته و ظاهرا ً آدمهای خوش ذوق به آن«اسب چوبی» هم میگفته اند. اما در انگلیس نوع دیگری از اسب چوبی وجودداشته که در آن، طرف را به جای مرکز ثقل نقطهای، سوار مرکز ثقل خطیمیکرده اند. در حالی که به پاهایش هم وزنه بسته بودند تا ورزش بکند واجدادش جلوی چشمانش تردد نمایند.

  چکمه آهنی
  این سیستم خوراک ترکاندن و خرد کردن استخوانهای پاست.
  این روش به خاطر این که در اسپانیا طرفدار داشت به چکمه اسپانیایی هم معروف بود.
  جفتپای طرف را تا زانو در یک چکمه آهنی که با پیچ قابلیت تنظیم داشت،میکردند و از بالا هم با تختههای چوب گوه شکل بین زانوها فاصلهمیانداختند، بعد همزمان چوبها را با چکش از بالا بین زانوها میچسباندندو از پایین هم چکمه را سفت میکردند. این طوری زانوها خرد شده و مچ وانگشتهای پا هم بر اثر فشار درب و داغان میشود و پرونده راه رفتن متهمدر آینده، میرفت قاتی باقالیها.
  این روش در دکان رماننویسها حسابیطرفدار پیدا کرده و در «مرشد و مارگاریتا» (میخائیل بولگاف) و «گوژ پشتنتردام» (ویکتورهوگو) به آن پرداخته شده است.


  پنجه گربه
  بهاین وسیله هیجان انگیز، «قلقلک اسپانیایی» (Spanish tickler) هم میگویند؛در حالی که ما وجه تسمیه ماجرا را نمیدانیم. احتمالا ً خود کسی هم که ایناسم را روی این وسیله گذاشته، گیر آن نیفتاده تا این بامزه بازیها یادشبرود. این دستگاه فلزی که در اسپانیای قرون وسطی طرفدار داشته، چنگالهایتیز و بلندی داشت و ابعاد و فاصله سر چنگالها از هم طوری بود که شکنجه گرمحترم برای کندن ماهیچهها و پوست زیاد اذیت نشود و البته استخوانها ورگهای اصلی را هم با آنها نکند تا طرف برای فازهای بعدی شکنجه جان داشتهباشد. البته لازم به توضیح نیست که برای استفاده بهینه از این شکنجه، طرفرا میبستند به صندلی تا زیاد وول نخورد.

  گاروت
  اگرشهرت بقیه هم الکی به اسم اسپانیاییها در رفته باشد، این یکی واقعا ً کارخودشان است. در این روش طرف را خیلی محترمانه به دستگاه و قلاده را بهگردنش میانداختند، سپس هر روز با هر چند ساعت یک بار (بستگی به اعصابشکنجه گر دارد) با اهرمی که پشت گاروت هست، قلاده را سفتتر و سختترمیکردند. این ابتکار را اسپانیاییها وقتی زدند که سرخ پوستها نسبت بهافشای محل اختفای طلایشان خست به خرج داده و چیزی از خودشان بروزنمیدادند. ژنرالهای اسپانیایی هم وسیلهای اختراع کردند که طرف زودینمیرد و فرصت برای احساس طولانی مدت خفگی و فکر کردن به بیارزشی مال دنیارا داشته باشد، گاروت هنوز هم در آمریکای لاتین به کار میرود و جیمز باندمعروف هم در چند تا از فیلمهایش از این وسیله استفاده کرده است.
  صندلی تفتیش عقاید
  اینصندلی میخ دار از وسایل کلیسا در دوران قرون وسطی بود. آن دوره مد بود هرکس که عقاید مخالف کلیسا اعم از نظرات علمی، سیاسی، اقتصادی و هنری داشت،روی این صندلی نشانده میشد تا عقاید ضاله و مخربش از سوراخ میخها بیرونبزند. کسی که دچار تفتیش میشد، روی صندلی پیچ میشد، میخها قابل تنظیمبودند تا جلو و عقب بروند. اگر هم طرف همچین شیشه خرده داشت، میخها راحرارت میدادند تا طبق قوانین رسانا حالی به هولی شده و تا عمق اندرونشگرم شود. این آبکش حرارتی در ایتالیا و اسپانیا تا 300 سال قبل و در آلمانو مرکز اروپا تا 200 سال پیش کلی طرفدار داشت؛ البته بین آنهایی که دورصندلی میایستادند.


  آب
  هر چقدر این مایع باعث حیات است، استفاده نافرم از آن جهت شکنجه، میتواند مسیر حیات را معکوس کند.
  بهغیر از نادر شاه که بعد از کور کردن پسرش قات زد و با تلمبه، آب به شکمبیشتر از 10 نفر بست و آنها را ترکاند، فرو کردن کله در آب، سر و تهآویزان کردن در بشکه آب و با میله زدن به بشکه، از نمونههای متداول شکنجههستند.
  اما جدیدترین نمونه که خوراک نیروهای آمریکایی در گوانتانامو وعراق بوده، این است که با شلنگ در حلق طرف آب بریزید تا بعد از سیراب شدنبه حرف بیاید؛ البته این یک چیزی توی مایههای ابتکار نادرشاه است.


  باکره نورمبرگ
  فقطدیدن این دستگاه با آن اسم غلط اندازش کافیست تا فرد مورد نظر قبل ازاستعمال، دچار حالت پشیمانی شود، عینهو بلبل به کارهای نکردهاش هم اعترافکند. این تابوت میخ دار حاصل ترکیدگی استعداد شکنجهگرهای آلمانی درنورنبرگ است. آدم بخت برگشته را ایستاده داخل تابوت میچپاندند و بعد باپیچاندن دستگیرههایی که مجموعه میخها را جلو میبرد. همچین نم نم میخهارا در اعضا و جوارح فرو میکردند. البته مخ سازندهها این قدر کار کردهبود که میخها را طوری بچینند تا در اعضای حیاتی فرو نرود و طرف برای چندبار رفتن در تابوت جان داشته باشد.

  اره
  البتهاره میتواند وسیله مفیدی هم باشد و این نحوه استفاده ماست که میزانتـأثیرگذاری و نحوه کارش را مشخص میکند. همان طور که الأن داشتن تلویزیونبرای ما از نان شب واجبتر است. داشتن اره در اروپای قرون وسطی هم همینوضع را داشته. البته اروپاییها فقط تیر و تخته اره نمیکردند. کافی بودکسی دزدکی از مزرعهشان چیزی کش میرفت، فرق نمیکرد چه کسی و چه چیزی تاخفتش کنند و بساط ارهکشی به راه شود. در این روش، دزد بدبخت را از پا بهسقف یا درخت آویزان میکردند و شروع میکردند به ریدن شاخ و برگ اضافه طرفکه همانا دست و پا و... بود. شاید بگویید چرا برعکسش میکردند؟ برای اینکه خون در مغز جمع شود و با هدر رفتن بیخودی خون از پا و دست، طرف زود جمعنکند برود آن طرف بلکه این جوری ضمن اعتراف به گناهان، یک زجر ملسی همبکشد. به این میگویند استفاده بهینه در یک شکنجه مرحله به مرحله.


  چنگال کفار
  ایندستگاه، فک فرد استفاده کننده را آسفالت میکرد. 2 چنگال فلزی که رو بهروی هم بسته شده بودند، یکی سمت زیر چانه و یکی هم روی سینه قرار میگرفتو طرف هر چقدر سرتق بازی در میآورد، شکنجه گر با پیچاندن پیچ متصل کنندهاین 2 چنگال به هم، باعث میشد تا چنگال بیشتر فرو برود. دستهای طرفهنگام استفاده ار سیستم از پشت بسته میشد و برای این که چنگالها هم درنروند سیستم را با قلاده به گردن محکم میکردند. البته برای منغص نشدن عیششکنجه کننده، دستگاه طوری قرار میگرفت که یکهو زرتی در نرود و بعد برودتوی قلب و کار را تمام کند؛ این دستگاه اختراع ایتالیاییها بود.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 2. #2
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: ابزارهای شکنجه در قرون وسطی!

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 3. #3
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: ابزارهای شکنجه در قرون وسطی!  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. تاریخ قبایل ژرمن در قرون وسطی
  توسط hamid192 در انجمن تاریخ جهان
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۱۲ فروردین ۸۸, ۰۶:۵۷
 2. هشدار مایکروسافت به یاهو
  توسط ارسطو در انجمن دنیای اینترنت
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۸ فروردین ۸۷, ۱۷:۲۸
 3. تناسب اندام با روسری و حجاب در آلمان
  توسط hamid192 در انجمن مجله ورزشی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۲ دی ۸۶, ۲۳:۲۸
 4. دریک تحقیق علمی مشخص شد: کعبه دروسط کره زمین قراردارد
  توسط اعتقادات در انجمن دانشکده تاریخ
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۲۳ مرداد ۸۶, ۲۰:۵۸

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •