بكههاي مختلف سيما امسال 8 مجموعه تلويزيوني ايراني و خارجي را براي پخش در ماه مبارك رمضان آماده كردهاند.

بهگزارش فارس، مجموعههاي تلويزيوني «شب هزار و يكم»، «اغماء»، «و اينلحظهها يعني سلام»، «گذر از پاييز»، «دسيسه»، «پنجمين خورشيد»، «تهاجم» و«روز حسرت» براي پخش از شبكههاي يك، دو، سه، تهران و قرآن آماده شدهاند.

**«شب هزار و يكم»
بهگزارش خبرنگار فارس، تصويربرداري اين سريال سال گذشته در جنوب آغاز و درتهران به پايان رسيد. در حال حاضر نيز در حدود 26 قسمت 30 دقيقهاي آمادهشده تا در ايام ماه رمضان به روي آنتن برود.
اين سريال را «شيرينوحيدي» تدوين كرده و «مسعود بهنام» نيز كار صداگذاري آن را انجام داده استو در حال حاضر براي پخش آماده شده و در شبهاي ماه رمضان هر شب ساعت 22:40از شبكه يك سيما به روي آنتن خواهد رفت.
بازيگراني نظير سپيده گلچين،شيوا بلوريان، آرام جعفري، ناديا دلدارگلچين، كيومرث ملكمطيعي، عباساميري، محمد فيلي، فخرالدين صديقشريف، اسماعيل سلطانيان، يوسف مراديان،پويا اميني، مينا جعفرزاده، شهرام پوراسد، ميلاد كيمرام، شيوا خنياگر،نعيمه نظامدوست و... در اين مجموعه تلويزيوني ايفاي نقش كردهاند.
داستانسريال شب هزار و يكم كه توسط «محمد هادي كريمي» نوشته شده، در زمان حال وگذشته و دوران جنگ اتفاق ميافتد. سكانسهاي مربوط به زمان حال در تهرانتصويربرداري شده و سكانسهاي مربوط به گذشته در قالب فلاش بك در جنوب كشورو شهرك سينمايي دفاع مقدس تصويربرداري شده است.
از ديگر عوامل اينمجموعه ميتوان به مدير توليد: فرشته مهديزاده، طراح صحنه و لباس: ژيلامهرجويي، طراح گريم: محمد قومي، صدابردار: بهروز عابديني، دستيار اولكارگردان ومدير برنامهريزي: داريوش جهانگيري و جلوهاي ويژه: داوودرسوليان اشاره كرد.

**«اغماء»
بهگزارش خبرنگار راديو و تلويزيون فارس، مجموعه تلويزيوني «اغماء» در ماهرمضان سال 1386 از شبكه يك سيما پخش شد و به دليل استقبال مخاطبان امسالنيز هرشب ساعت 10 دقيقه بامداد به روي آنتن خواهد رفت.
بنابراين گزارش،اين سريال در 26 قسمت 30 دقيقهاي در گروه فيلم و سريال شبكه اول سيماساخته شد و داستان دكتر طه پژوهان با بازي امين تارخ را دنبال ميكند كهيك پزشك فوق تخصص جراحي مغز و اعصاب است. او به دليل جراحيهاي موفقيتآميزش روي رزمندگان در جبههها به پنجه طلايي مشهور است.
او اكنون بهدليل بيماري حاد همسرش مولود (شيرين بينا) سر دو راهي قرار دارد. از طرفيعرف پزشكي مانع جراحي همسرش توسط اوست ولي مولود اصرار دارد كه فقط توسطپژوهان جراحي شود. از سويي تنها فرزند آنها پري (نفيسه روشن) مخالف اينعمل جراحي توسط پدر است...
اين سريال را «سيروس مقدم» بر اساس نوشتهاياز «داريوش مختاري» كارگرداني كرده و «عليرضا افخمي» به عنوان ناظر كيفيآنها را همراهي كرده است.
در اين سريال علاوه بر امين تارخ و شيرينبينا بازيگراني چون لعيا زنگنه، ايرج نوذري، ناصر ممدوح، عبدالرضا اكبري،حامد كميلي، لادن طباطبائي و....به ايفاي نقش پرداختهاند.

**«و اين لحظهها يعني سلام»
اينمجموعه تلويزيوني در 4 قسمت ساخته شده است. «و اين لحظهها يعني سلام» درقالب نمايشي ساخته شده و در شبهاي قدر و شهادت حضرت علي (ع) به جاي سريال«شب هزار و يكم» به روي آنتن خواهد رفت.

**«گذر از پاييز»
بهگزارش خبرنگار فارس، مجموعه تلويزيوني «گذر از پاييز» ويژه پخش در ماهمبارك رمضان در حال ساخت است و در اين ماه هر شب ساعت 21:30 به روي آنتنشبكه دو خواهد رفت.
بنابراين گزارش، تصويربرداري اين سريال از نيمه گذشته و تدوين همزمان آن توسط «مهدي جودي» در حال انجام است.
«گذراز پاييز» درباره زندگي مرد ثروتمندي به نام فرخ است كه با دختران ودامادهايش رابطه خوبي دارد اما احساس ميكند كه دوران بازنشستگياش فرارسيده و بايد اموال و مسئوليتهاي خود را به دخترانش واگذار كند اما شروطيبراي انجام اين كار وجود دارد...
در اين سريال چنگيز جليلوند نقش فرخرا بازي ميكند و محمود عزيزي، شيرين بينا، بروز ارجمند، رحيم نوروزي،بهناز جعفري، رامين راستاد، محمود بنفشهخواه، فرشيد زارعيفر و ميرطاهرمظلومي از ديگر بازيگران آن هستند.
محسن شاهمحمدي نيز نويسندگي و كارگرداني سريال «گذر از پاييز» را بر عهده دارد.
اين سريال تلويزيوني به سفارش گروه فيلم و سريال شبكه دو در حال توليد است.

**«دسيسه»
مجموعه تلويزيوني «دسيسه» محصول كشور سوريه است كه در ماه مبارك رمضان هر روز ساعت 17:20 از شبكه دو سيما پخش خواهد شد.
اين مجموعه تلويزيوني در ماه مبارك رمضان هر روز به جاي مسابقه «دو راهي» از شبكه دو روي آنتن ميرود.
اين مجموعه در 26 قسمت به كارگرداني «نذير عواد» تهيه شده است.
سريال «دسيسه» درباره تاريخچه شكلگيري اسرائيل از آغاز تاكنون است.

**«پنجمين خورشيد»
اينسريال تلويزيوني به كارگرداني «عليرضا افخمي» در حال حاضر در لوكيشني واقعدر كن مشغول تصويربرداري است و تا به حال حدود نيمي از كار تصويربرداري آنانجام شده است.
مجموعه تلويزيوني «پنجمين خورشيد» اولين سريالي است كه پس از اذان به روي آنتن ميرود و هر روز ساعت 20:15 دقيقه پخش خواهد شد.
«پنجمينخورشيد» كه نام آن تا آغاز ماه مبارك رمضان تغيير خواهد كرد، از مضمون طنزبرخوردار است و به طور همزمان توسط «افسانه افخمي» و «رضا سوراني» مراحلتدوين خود را سپري مي كند، موسيقي نيز در حال ساخت است .
به گزارشفارس، تصويربرداري مجموعه تلويزيوني «پنجمين خورشيد» اول خردادماه آغاز شدو در خلاصه داستان اين سريال آمده است: مهدي و همايون دو دوست هستند كه درسال 65 و در وضعيت بد اقتصادي زندگي ميكنند آنها بر اثر حادثهايعتيقهاي خاص پيدا ميكنند كه قابليت سفر در زمان را دارد و مهدي همراهعتيقه 23 سال در زمان سفر ميكند و در سال 1388 در تهران امروز خود رامييابد. مهدي كه با پديدههاي جديد و دور از ذهن مواجهه ميشود دلبستهدختري به نام هما ميشود اما اتفاقات ديگري براي او ميافتد كه مجبور بهبازگشت به سال 64 ميشود و ...
اين مجموعه تلويزيوني كه قرار است درماه رمضان از شبكه سه سيما به روي آنتن برود، به تهيهكنندگي «داوودهاشمي» ساخته ميشود و بازيگراني نظير حميد گودرزي، مهدي سلوكي، مهوش صبركن، مريم كاوياني، انوشيروان ارجمند، شهرام قائدي، كاميار محبي و ... درآن ايفاي نقش ميكنند.
فيلمنامه مجموعه تلويزيوني «پنجمين خورشيد» را«عليرضا افخمي» و «سجاد ابوالحسني» نوشتهاند كه در 26 قسمت 45 دقيقهايساخته خواهد شد.

**«تهاجم»
بهگزارش خبرنگار راديو و تلويزيون فارس، مجموعه تلويزيوني «تهاجم»(الجتياح،the invasoin) سريالي عربي است و در ماه مبارك رمضان هر روز ساعت13:30 از شبكه تهران پخش خواهد شد.
اين مجموعه تلويزيوني كه برندهجايزه «امي» نيز شده، با حضور گويندگاني نظير كسري كياني، علي همتموميوند، مهرداد ارمغان، كريم بياني، شراره حضرتي، افسانه آريابقا، بيژنعلي محمدي، شهراد بانكي، حسين سرآباداني، جواد بازياران و آزيتا لاچينيدوبله شده است.
«شوقي الماجري» تهاجم را ساخته و اين سريال در سال 2008برنده جايزه امي شد. «منذر رياحنه» در تهاجم بازي ميكند و داستان آندرباره مقاومت قهرمانانه مردم فلسطين در مقابل تهاجم رژيم صهيونيستي بهاردوگاه پناهندگان جنين در سال 2002 است. اين سريال قرار است در 30 قسمت45 دقيقهاي به روي آنتن برود.

** «روز حسرت»
مجموعهتلويزيوني «روز حسرت» به كارگرداني «سيروس مقدم» و تهيه كنندگي «مهرانرسام» ساخته شده و سال گذشته در ماه مبارك رمضان از شبكه يك سيما به رويآنتن رفته است.
بنابراين گزارش، اين مجموعه تلويزيوني امسال نيز به دليل استقبال مخاطبان، هر روز ساعت 16 از شبكه قرآن به روي آنتن خواهد رفت.
اين مجموعه تلويزيوني سال گذشته توانست با 2/81 درصد بيشترين ميزان بينندگان را از آن خود كند.
دراين سريال بازيگراني چون فرامرز قريبيان، افسانه بايگان، مهرآوهشريفينيا، پوريا پورسرخ و ... ايفاي نقش كردهاند و داستان آن درباره يكزن وكيل است كه پس از مرگ همسر پسرش، خوابهاي عجيبي ميبيند و اتفاقاتيبراي او رخ ميدهد...