[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]: شركتهواپیمایی آمریكا اعلام كرد قصد افزایش ارایه خدمات Wi-Fi در پروازهای خودرا دارد، اما كارشناسان معتقدند كه برای ارایه خدمات گسترده بیسیم درشركتهای بزرگ هواپیمایی و استفاده آسان مسافران هوایی از اینترنت وسرویسهای اینترنتی باید سالهای زیادی منتظر ماند.
به نقل ازاینترنتنیوز، در حال حاضر تنها شركت هوایی بزرگ AirTran Airways آمریكادر پروازهای داخلی خود، با استفاده از سرویس ویژهای موسوم به Gogo امكاناستفاده از خدمات Wi-Fi را برای مسافران فراهم میكند.

در این سرویس، شركت مخابراتی Aircell خدمات Wi-Fi را با طیف مخابراتی ۳ مگاهرتزی از زمین به آسمان ارسال میكند.
شركتAirTran هماكنون امكان استفاده از اینترنت بیسیم را در ۱۳۶ پرواز خودفراهم كرده است و Aircell نیز اعلام كرده كه در آینده بیش از ۵۰۰ هواپیمادر ۶ شركت هواپیمایی آمریكا از این سرویسها استفاده خواهد كرد كه از جملهآنها میتوان به ۲۸ هواپیمای شركت Virgin America اشاره كرد.