تماشاييترين جدال دنياي فناوري طي سالهاي اخير مبارزه بزرگ شرکت گوگل عليه شرکتمايکروسافت است که به دليل پيشگام بودن هر دو شرکت در تجارت جهاني به يکياز بزرگترين رقابتهاي تکنولوژيکي در جهان تبديل شده است.طيآخرين حملاتي که اين دو شرکت در چند ماه گذشته به يکديگر داشته اند، گوگلسيستم عامل Chrome OS و مايکروسافت موتور جستجوي Bing را ارائه کرده اند.موفقيت يا شکست سيستم عامل گوگل به عنوان اولويت تلاش اين شرکت براي ضربهزدن به مهمترين تجارت مايکروسافت يعني توليد سيستم عامل بسيار ديدني خواهدبود. اين سيستم عامل بر اساس ارزان بودن، سريع بودن و امکان انطباق باتجهيزات مختلف طراحي شده است. در صورتي که گوگل بتواند توجه کاربران را بااين سيستم به خود جلب کند به همراه ديگر خدماتش از قبيل موتور جستجو، جيميل و گوگل چت مي تواند مايکروسافت را با تهديدي جدي مواجه سازد.

دراين ميان مايکروسافت نيز با ارائه موتور جستجوي جديد در تلاش براي ضربهزدن به بزرگترين بخش تجاري گوگل است. Bing جديدترين محصول مايکروسافت يکياز بهترين محصولات اين شرکت است که به موفقيت کمي نيز دست يافته است. براين اساس ميزان سهم مايکروسافت در صنعت موتور جستجو در ماه ژوئن از هشتدرصد به 8.4 درصد افزايش يافته است. در عين حال قرارداد جديد مايکروسافت وياهو به منظور تبليغات و جستجو نشانگر اين امر است که تنها رقيب مورد توجهمايکروسافت، در حال حاضر شرکت گوگل است.

شيوههايي که گوگل و مايكروسافت از طريق آنها قصد ضربه زدن و مبارزه با يکديگر را دارند:

صنعتجستجو: گوگل 65 درصد از صنعت جستجو را در آمريکا به خود اختصاص داده و بيشاز 90 درصد ازدرآمد گوگل را تامين مي کند. در مقابل مايکروسافت موتورجستجوي خود را در ماه ژوئن تغيير داد و بيش از 80 ميليون دلار را صرفتکميل و توسعه آن کرد. سهم مايکروسافت در حال حاضر در صنعت جستجوي شبکه8.4 درصد است. مايکروسافت اعلام کرده است پنج تا 10 درصد از درآمد ناشي ازسيستمهاي عال خود را طي پنج سال آينده به تکميل خدمات جستجوي اين شرکتاختصاص دهد. اين ميزان برابر سالانه 10 بيليون دلار است و در عين حالقرارداد با ياهو مي تواند سهام مايکروسافت را تا 30 درصد افزايش دهد. امريکه در اين ميان مايکروسافت را تهديد مي کند ميزان بالاي اهميت تبليغات درموتور جستجو براي شرکت گوگل است. اين شرکت در حال حاضر از درآمد اينتبليغات براي کمک به محصولات کم سود خود استفاده مي کند.

جي ميل دربرابر هات ميل: شرکت گوگل در ماه جولاي نهايتا سرويس جي ميل خود را ازحالت آزمايشي يا بتا خارج کرد. در حال حاضر 146 ميليون کاربر ماهانه ازاين سرويس استفاده مي کنند. در عين حال گوگل در تلاش است شرکتهايي را بهمنظور استفاده از اين سرويس در کنار ديگر خدمات گوگل به خود جذب کند. درمقابل سرويس هات ميل مايکروسافت ماهانه 343 ميليون کاربر دارد که شاملسرورهاي تجاري مخصوص شرکتها نيز مي شود. آنچه اين تعداد کاربران براي ايندو شرکت در بر خواهند داشت افزايش ترافيک و افزايش درآمد ناشي از تبليغاتخواهد بود. در عين حال خدمات نامه الکترونيک يکي از ساده ترين شيوه هايياست که مي تواند کاربران را به استفاده از ديگر خدمات شرکت ترغيب کند.مايکروسافت با اينکه در اين زمينه پيشگام و پيروز به شمار مي رود بايد بهشدت کاربراني را که باعث پيشي گرفتن هات ميل شده اند را تحت کنترل داشتهباشد.

نرم افزار: با وجود اينکه نرم افزار google Docs که ازپردازشگر کلمات، صفحه اي وسيع و ديگر خدمات نوشتاري و ويرايشي است نسبت بهنرم افزار Office از درجه محبوبيت پايين تري برخوردار است و نرم افزارOffice 1/3 درآمد مايکروسافت را به خود اختصاص داده است مي توانمايکروسافت را پيروز کنوني اين ميدان برشمرد اما در صورتيکه هر يک از نرمافزارهاي موجود کوچکترين اختلالي در عملکرد Office به وجود آورند، گوگلفرصت پيشرفت را از دست نخواهد داد.

شبکه اجتماعي: در سال 2006 گوگلهزينه اي 900 ميليون دلاري را به منظور سه سال تبليغ و به عهده گرفتنجستجو در سايت اجتماعي MySpace پرداخت کرد. اين شرکت همچنين هدايت شبکهاجتماعي OpenSocial که به منظور تضعيف فيس بوک راه اندازي شده است را بهعهده دارد. مايکروسافت نيز در سال 2007 با پرداخت 240 ميليون دلار 1.6 ازشبکه فيس بوک را خريداري کرد و براي دستيابي به حق تبليغ در اين سايت نيزقراردادي 150 ميليون دلاري به امضا رساند. در حال حاضر فيس بوک در حدود250 ميليون کاربر و MySpace در حدود 130 ميليون کاربر در سرتاسر جهاندارد. شبکه OpenSocial نيز در حد يک نظريه باقي مانده است.

مرورگر:گوگل در سال 2008 مرورگر کروم خود را ارائه کرد و دو درصد از سهام بازاررا به خود اختصاص داده است. در مقابل اينترنت اکسپلورر شرکت مايکروسافت کهدر سال 1995 ارائه شده در حدود 66 درصد از بازار را در انحصار خود درآوردهاست. واضح است که در اين رقابت فعلا نابرابر مايکروسافت پيروز قطعي بهشمار مي رود و مرورگر کروم زمان طولاني را نياز خواهد داشت تا با نيازکاربران انطباق پيدا کند.

سيستم عامل تلفن همراه: سال 2008 سيستمعامل آندرويد گوگل ارائه شده و در تعداد محدودي از تلفنهاي همراه مورداستفاده قرار گرفت. با وجود فروش کم اين سيستم از نظر تکنيکي بسيار تاثيرگذار است. ويندوز موبايل مايکروسافت در برابر 12 درصد از تجارت تلفنهايهمراه و تلفنهاي هوشمند را به تصرف خود درآورده است اما اين سيستم نيازمندبهبودهاي تکنيکي در برخي از قسمتهاي برنامه است. نتيجه اين رقابت در سالآينده معين خواهد شد زيرا شرکتهاي زيادي قصد دارند سيستم عامل اندرويد رادر محصولات جديد خود استفاده کنند و احتمال وارد آمدن ضربه به ويندوزموبايل وجود خواهد داشت.