شرکتهايتحقيقاتي سالانه آمارهاي جديدي را از ميزان توسعه و مصرف فناوريهاي جديددر جهان منتشر مي کنند که فناوري بي سيم به دليل بالا بودن اهميت ارتباطاتجهاني يکي از مهمترين موضوعات مورد بررسي اين موسسات به شمار مي رود.فناوريبي سيم يا Wireless که تجهيزات متعددي از قبيل انواع تلفن هاي همراه، لپتاپها و نت بوکها را در خود گنجانده است به طور کلي روند رشد روز افزونيرا در پيش گرفته است اما سرعت اين رشد طي دوره هاي زماني متفاوت با افزايشو کاهش مواجه مي شود.

شرکت تحقيقاتي آماري «تله جئوگرافي» در بررسيهاي سال 2009 خود اعلام کرده است سرعت رشد بازده عضويت در شبکه هاي بي سيمتلفن همراه در سه ماه اول سال 2009 کاهش يافته است. به بياني ديگر 20 شرکتبين المللي توليد کننده تسهيلات ارتباطي طي اين دوره زماني تنها 251بيليون دلار درآمد داشته اند که اين مبلغ نسبت به درآمد دوره مشابه در سالگذشته تنها سه درصد رشد داشته است.

رشد ميزان استقبال از تلفن هايهمراه و شبکه هاي اتصال در چين و هند 48 درصد از رشد جهاني را به خوداختصاص داده است که اين درصد نقطه اي روشن در سطح جهاني به شمار مي رود.اين درحالي است که کانادا و آمريکا تنها دو درصد در زمينه تلفن همراه رشدداشته اند. با اين حال ايالات متحده در اين بازه زماني در حدود يک ميليونکاربر را به اعضاي اينترنت پرسرعت خود افزوده است.

به طور کليتعداد اعضاي خدمات پهن باند در سرتاسر جهان در اين دوره زماني به 14ميليون نفر رسيده است. فروشندگان بزرگ تجهيزات ارتباطاتي طي سه ماه اولسال جاري 59 بيليون دلار فروش داشته اند که نسبت به دوره مشابه در سال2008 با کاهش 5 درصدي مواجه شده است.«سامسونگ» ، «ال جي» و «ريم» از جملهشرکتهايي هستند که ميزان فروش آنها افزايش داشته و «نوکيا» ، «موتورولا» و«سيسکو» از شرکتهايي هستند که سه ماه اول را به سختي پشت سر گذاشته اند.

درآمار ارائه شده درباره ميزان مشارکت و عضويت کشورها در شبکه هاي بي سيم واستفاده از تجهيزات مرتبط با آن هندوستان با 30 درصد عضويت در مقام اولايستاده است. پس از هند، چين با 19 درصد ، ديگر کشورهاي آسيايي 20 درصد ،آفريقا 13 درصد ، آمريکاي لاتين 6 درصد ، خاورميانه 5 درصد ، اروپاي شرقي3 درصد ، آمريکا و کانادا 2 درصد و اروپاي غربي 2 درصد را به خود اختصاصداده اند.

بر اساس آمار موسسه تحقيقاتي Pew، در کشور آمريکا ميزاناستفاده شهروندان از تجهيزات بي سيم 56 درصد اعلام شده است. در اين کشورميزان استفاده از لپ تاپها 39 درصد، ميزان استفاده از تلفن هاي همراه وهوشمند 32 درصد، رايانه هاي روميزي 12 درصد، PDA در حدود 7 درصد ، آي پاد5 درصد و «کيندل» و ديگر کتابهاي الکترونيکي يک درصد تخمين زده شده است.

همچنينشهروندان ايرلندي در ميان ديگر کشورهاي جهان بيشترين ميزان استفاده را ازتلفنهاي همراه دارند. ميانگين مکالمه ماهانه يک ايرلندي با تلفن همراه 179دقيقه و ميزان ارسال پيام کوتاه در ماه 154 تخمين زده شده است.

ازديگر موارد رو به رشد در جهان فناوري بي سيم، ميزان استفاده از تلفنهايهمراه براي اتصال به شبکه اينترنت است. با توجه به اين فرايند ميانگينروزانه افرادي که در جهان از طريق تلفن هاي همراه خود وارد شبکه مي شوند22.36 ميليون نفر ، هفتگي 19.28 ميليون نفر و ماهانه 63.18 ميليون نفرتخمين زده شده است.

آمار به ثبت رسيده از ميزان نفوذ تلفنهاي همراهدر ميان جوامع در سال 2006 از 30 درصد آغاز شده است و تا سال جاري يعنيسال 2009 به 42 درصد افزايش پيدا کرده است. اين ميزان رو به رشد بر اساسمحاسبات موسسه تحقيقاتي Techcrunch تا سال 2014 به بيش از 53 درصد خواهدرسيد.

اينترنت نيز به عنوان يکي از مهمترين ابزار مرتبط با فناوريبي سيم روزانه تعداد زيادي از کاربران را با خود همراه مي کند. در حالحاضر کشورهاي چين ، آمريکا ، ژاپن ، آلمان ، انگلستان ، فرانسه ، هند ،روسيه ، برزيل و کره جنوبي 10 کشوري هستند که پر تعدادترين کاربراناينترنتي را به خود اختصاص داده اند. ايران نيز در ميان کشوهاي خاورميانهبا داشتن 65 ميليون و 875 هزار و 223 کاربر اينترنت در سال 2008 در حدود50 درصد از کاربران اينترنت خاورميانه را به خود اختصاص داده است