خبرگزاري فارس: گروهي از كاربران سايت فيس بوك دادخواستي را بر ضد اين غول اينترنتي تقديم دادگاهي در كاليفرنيا كرده اند.

بهگزارش فارس به نقل از اينترنت ويك، اين افراد معتقدند اين سايت شبكه ايمجازي به قوانين مربوط به حفظ حريم شخصي كاربران بي توجهي كرده است.

اينشكايت توسط 5 كاربر اين سايت تقديم دادگاهي در منطقه اورنج كانتي شده واين افراد خواستار دريافت غرامت و جبران خسارات وارده به خود هستند. اگرچه هويت اين افراد فاش نشده، اما دو كودك زير 13 سال، يك كاربر فيس بوك،يك عكاس حرفه اي و يك بازيگر زن از جمله شاكيان اين پرونده اعلام شده اند.

اين افراد مدعي هستند اطلاعات شخصي انها توسط فيس بوك در اختياراشخاص ثالث قرار گرفته است و اين كاربر خلاف قانون است. مديران فيس بوكهنوز در اين زمينه اعلام نظر نكرده اند.