مدارگرد اکتشافی ماه از بالاترین سرعت انتقال اطلاعات به زمین برخوردار است


مدارگرداکتشافی ماه با استفاده از فناوری جدید می تواند با سرعتی بسیار بالا و بهصورت تقریبا آنی اطلاعات جمع آوری شده را به زمین انتقال دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مدارگرد اکتشافی ماه سازمان ناسا که در حال حاضر در مدار ماه قرار داشته واطلاعات مورد نیاز را از سطح ماه جمع آوری می کند می تواند تصاویر واطلاعات به دست آمده را از فاصله 384 هزار کیلومتری زمین با سرعتی برابر461 گیگابایت در روز به سیاره آبی ارسال کند.

سیستم وایرلس ارتباطیاین مدارگر که با همکاری مرکز تحقیقات گلن و شرکت فناوری تکنولوژیارتباطاتی L-3 از الکترودهایی برخوردار است که می تواند شتاب سیگنالهایماکروویو را افزایش داده و آنها را برای آغاز سفری طولانی به پایگاه ناساآماده سازد. این سیگنالها سپس توسط شبکه ای از آنتنها دریافت شده و بهنقشه ها و تصاویر 3 بعدی با وضوح تصویری بالا تبدیل خواهند شد.

شتابدهندهامواج در ماموریتهای پیشین ناسا از جمله ماموریتهای کاسینی و کپلر نیزمورد استفاده قرار گرفته بودند اما در آن دوره این سیستم از قدرت کمتریبرخوردار بوده است. شتابدهنده LRO قادر است در ثانیه اطلاعات را با سرعت100 مگابایت و به صورت تقریبا آنی به زمین انتقال دهد. این سرعت در مقایسهبا بالاترین سرعت اینترنت که تنها 3 مگابایت در ثانیه است بسیار غیر قابلتصور خواهد بود.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، از چنین سیستمی علاوهبر استفاده در ماموریتهای فضایی می توان در ماهواره های ارتباطاتی نیزاستفاده کرد. ماهواره های ارتباطی که به این سیستم شتاب دهنده مجهز باشندمی توانند کنترل بهتری بر روی پروازهای اقیانوسی و حرکت کشتی ها که خارجاز محدوده راداری در حرکتند، داشته باشند.

در عین حال ماهواره ایتحقیقاتی با چنین سرعت بالای ارسال اطلاعاتی قادرند با دقت بالاتری به پیشبینی شرایط جوی بپردازند و در عین حال درک بالاتری از تغییرات جوی برایدانشمندان به وجود آورند و در شرایط بروز بلایای طبیعی جان بسیاری ازانسانها را نجات دهد.