کهکشان راه شیری یک همسایه بزرگ و پنهان دارد!


اخترشناسان احتمال می دهند که کهکشان راه شیری یک همسایه پنهان عظیم داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دانشمندان علم نجوم می گویند یک کهکشان ماهواره بزرگ و پنهان از دیده ها احتمالا در همسایگی کهکشان ما سکنی گزیده است.

سوکانیاچاکرابارتی و لئو بلیتز، دو پژوهشگر دانشگاه کالیفرنیا به شواهدی دستیافته اند که حاکی از وجود جاذبه یک کهکشان در نزدیکی کهکشان راه شیریاست.

این نیروی جاذبه باعث بروز آشفتگی هایی می شود که به صورت گاز در اطراف کهکشان راه شیری مشاهده شده اند.

محققانمی گویند در بهترین شبیه سازی ها مشاهده شده است که این کهکشان همسایه ونادیده حدود یک درصد جرم کهکشان ما را دارد یا 10 میلیارد بار بزرگتر ازجرم خورشید است.

چاکرابارتی در این باره اظهار داشت: در حال حاضراین کهکشان تقریبا 300 هزار سال نوری از ما فاصله دارد، اما شبیه سازی هانشان می دهند که این کهکشان به مرور زمان میتواند تغییر موقعیت بدهد.محققان می گویند علت ناپیدا بودن این کهکشان آن است که نمای درخشانیندارد.